Svima počela grijna sezona, grijanje uskratili jedino kantonalnoj RTV Goražde

Većina kotlovnica koje su u nadležnosti Direkcije za robne rezerve BPK Goražde već je u funkciji. U skladu sa trenutnim vremenskim uslovima obezbjeđeno je i grijanje, a nabavka energenata izvršena je znatno ranije, iako grijna sezona počinje 15.oktobra i traje do 15. aprila.

Ove godine sezona je započela nešto ranije zbog loših vremenskih uslova.

“Tokom ljetnih mjeseci obavljeni su svi pripremni radovi, tako da nije bilo problema da se u funkciju stave sve kotlovnice”, potvrdio je Asim Vilić, direktor Direkcije robni rezervi BPK Goražde.

U nadležnosti kantonalne direkcije trenutno je ukupno 18 kotlovnica, od čega je 10 na lož ulje, dok je preostalih osam na drveni pelet. Dugoročni plan Direkcije je da se zbog ekoloških i finasijskih prednosti izvrši zamjena svih kotolovnica i uspostavi zagrijavanje na drveni pelet. Za ovu grijnu sezonu bit će obezbjeđeno 250 tona drvene peleti i 100 hiljada litara lož ulja, što  po trenutnim cijenama na tržištu iznosi cirka  250 hiljada KM.

Za razliku od većine institucija u kojima su radijatori topli, grijanje je uskraćeno kantonalnoj Radio televiziji. Menadžment Centra za kulturu u čijem se prostoru nalazi jedini medij na području BPK Goražde “zavrnuo” je radijatore, pa je dio prostorija u kojem borave novinari i tehničko osoblje RTV BPK Goražde bez grijanja, a sve su naznake da će tako ostati i u narednom periodu.

Naime, Centar za kulturu već godinama, zbog nerješenih problema “na višim nivoima” pribjegava ovoj nehumanoj gesti uskraćivanja grijanja uposlenicima medija. Toga se nisu libili ni u martu mjesecu, kada su iz udobne izolacije pratili program koje su njihove komšije proizvodile u ledenim prostorijama.

Nedostatak adekvatnog grijanja samo je vrh ledenog brijega u izuzetno lošim uslovima u kojima se proizvodi program RTV BPK Goražde. Duže od tri sedmice prostor redakcije TV Goražde je van upotrebe, zbog činjenice da je u prostoriji propao plafon usljed vlage. Dok se čeka obećana adaptacija, za rad se koristi prostorija koja inače služi  kao magacin….