Tokom predizborne kampanje politički subjekti obavezni su poštivati mjere i naredbe kriznih štabova

Tokom predizborne kampanje svi politički subjekti dužni su da se pridržavaju svih mjera i naredbi izdatih od strane Kriznog štaba i Federalnog ministarstva zdravstva

Na juče održanoj sjednici Kriznog štaba ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice razmatrana je trenutna epidemiološka situacija u našem Kantonu.

Prema izvještaju Zavoda za javno zdravstvo, u posljednje dvije sedmice naš Kanton bilježi blagi porast oboljelih od Covid 19. Trenutno, u našem Katonu imamo 23 aktivno zaražene osobe  od Covid -19 , dok  je pod zdravstveni nadzor stavljena 51 osoba.

Prema riječima direktorice za Zavoda za javno zdravstvo Medine Bičo, zbog evidentnog porasta broja zaraženih u našem Kantonu upućen je dopis Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove da vrši pojačan inpekcijski nadzor.

Kako ističu u Zavodu, situacija u svim osnovnim i srednjim školama je pod kontrolom; nije bilo transmisije virusa u školama i sve škole se pridržavaju mjera i naredbi izdatih od strane kriznih štabova.

S obzirom da od 16.10.2020.godine počinje i predizborna kampanja povodom lokalnih izbora  u BiH 2020.godine, Krizni štab ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice upozorio je i striktno naredio da se uz opće naredbe poštuju mjere i naredbe vezane za predizborne kampanje i političke skupove donesene od Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, a to su :

I OPĆE NAREDBE

Naređuje se obvezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru uz poštivanje distance od minimalno 2 metra, kao i u otvorenom prostoru, ukoliko na otvorenom prostoru nije moguće održavati fizičku distancu od 2 metra između osoba.

Dozvoljeno je okupljanje ljudi na određenom prostoru pod sljedećim uvjetima:

ne više od 50 ljudi u zatvorenom prostoru,

ne više od 100 ljudi na otvorenom prostoru.

Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obveznu fizičku distancu najmanje 2 metra između osoba (osim članova istog kućanstva).

S ciljem smanjivanja rizika od COVID-19, kao i zaštite osobnog zdravlja, za vrijeme okupljanja, potrebno je obvezno     pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).      Za provođenje mjera na skupovima odgovorni su organizatori okupljanja. Organizator je dužan izvršiti prijavljivanje              održavanja skupa sukladno propisima o javnom okupljanju, kao i kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstvima zdravstva.

Nalaže se kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva, da na temelju procjene COVID-19 epidemiološke situacije na području kantona/županije, reduciraju broj osoba, od maksimalno dozvoljenog broja osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru sukladno točki 2. ove naredbe, na skupovima koji se održavaju, poput: političkih skupova, vjenčanja, krizmi, sprovoda, dženaza i sličnih događaja, a u cilju sprječavanja širenja infekcije COVID-19 medu pučanstvom, kao i zaštite osobnog zdravlja i javnog zdravlja pučanstva.

XI LOKALNI IZBORI U BIH 2020.: PREDIZBORNE KAMPANJE I POLITIČKI SKUPOVI

Organizacija predizborne kampanje i drugih političkih skupova u Federaciji BiH u 2020. godini odvija se uz poštivnje svih mjera navedenih u Poglavlju l. ,,Opće naredbe”, a koja definira okupljanja na otvorenom i zatvorenom prostoru, te broj dozvoljenih osoba na otvorenom i zatvorenom prostoru, što uključuje i obvezno poštivanje higijensko – epidemioloških mjera iz ove naredbe i preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, kao i zavoda za javno zdravstvo kantona/2upanije.

XII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Dozvoljava se kantonalnim/županijskim stožerima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih i drugačijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu/županiji, odnosno općini uz redovito obavještavanje Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

rtvbpk