U 2019.godini više od milion maraka uloženo u modernizaciju putnih pravaca

U modernizaciju putnih pravaca koji su nadležnosti Direkcije za ceste Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2019.godini uložena su značajna finansijska sredstva, kazao je na press konferenciji ministar za privredu Mensad Arnaut.

Prema izvještaju koji je usvojila Vlada BPK Goražde, samo u sanaciju, rekonstrukciju i investiciono održavanje putne komunikacije R-448 Hrenovica-Bare-Potkozara-Goražde uloženo je oko 250.000 KM, te 500.000 KM za asfaltiranje putnog pravca R 448a Osanica-Ilovača-Brzača, a do kraja godine u planu je i realizacija i drugih projekata iz nadležnosti Direkcije za ceste Ministarstva za privredu BPK Goražde čija je vrijednost oko 300.000 KM.

Prema riječima ministra Arnauta, u nadležnosti kantona trenutno su dva putna pravca u ukupnoj dužini oko 72 kilometra.

„U 2019.godini, odlukom Vlade FBiH, na zahtjev Ministarstva za privredu BPK Goražde, regionalni put R-448a Osanica-Orahovice-Prača u dužini oko 30 kilometara stavljen je u nadležnost Kantona, tako da pored regionalnog puta R 448 čija je dužina oko 42 kilometra, u nadležnosti kantona imamo oko 72 kilometra. Kada je riječ o ulaganju u infrastrukturne projekte, pogotovo kada se radi o putnom pravcu Osanica-Ilovača-Orahovice-Prača, rad ove Vlade bi trebao biti upisan u historiju ovog kantona“-riječi su ministra Mensada Arnauta.

Pored ovih aktivnosti , kako je istaknuto, u skladu sa finansijskim mogućnostima u toku 2019. godine, iz budžeta BPK Goražde pružena je finansijska podrška i nižim nivoima vlasti za uređenje lokalnih putnih pravaca.

bpk.gov.ba