Preporuka Štaba da se ograniče politička i sva druga okupljanja

Krizni štab Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a na sjednici održanoj juče razmatrao je trenutnu epidemiološku situacija na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Prema izvještaju predstavnika Zavoda za javno zdravstvo, stanje u našem Kantonu je alarmantno i broj oboljelih od COVID 19 utrostručio se u odnosu na prošlu sedmicu. Trenutno imamo 153 aktivo zaražene osobe, a juče je nažalost preminula još jedna osoba koja se nalazila na klinici „Podhrastovi“.

Krizni štab koji je u stalnom zasjedanju upoznat je sa svim epidemiološkim mjerama i naredbama Federalnog ministarstva zdravstva koje se nalaze na snazi od 25.10.2020.godine.

Građani našeg kantona pozvani su da poštuju sve epidemiološke mjere i naredbe kako bi se spriječila dalja transmisija virusa te je konstantovano da je još uvijek na snazi mjere obaveznog nošenja zaštitne maske u zatvorenom i na otvorenom prostoru, te prisustvo 50 lica u zatvorenom i 100 lica u otvorenom prostoru.

I dalje se vrši pojačan inspekcijski nadzor i upozoreno je da će za svako kršenje mjera i naredbi izdatih od kriznih štabova ubuduće sankcije snositi kako privredni subjekti i sva pravna lica, tako i fizička lica te da je krajnje vrijeme da se svi počnu ponašati odgovorno.

Trenutno imamo najviše oboljelog radno-aktivnog stanovništa te je Krizni štab upozorio stanovništvo da ukoliko osjete simptome da ne dolaze na posao, te da ne šalju djecu u školu s cilje sprječavanja širenja virusa.

Prema izvještaju predstavnika Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, u školama još uvijek nije alarmantna situacija te još nije vrijeme da se u potpunosti pređe na on-line model izvođenja nastave. Naglašavaju da svaka škola ima svoje krizne planove i da se na vrijeme reaguje. Svako jutro dobijaju izvještaje od svih osnovnih i srednjih škola s područja našeg Kantona, kao i od odgojno-obrazovnih institucija i u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom i uz saglasnost Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, organizuju odvijanje nastave, tj. po već utvrđenim modelima A, B i C.

Na jučer održanom sastanku doneseno je nekoliko zaključaka, a jedan od njih je da se zadužuje Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a da u roku od 3 dana dostavi detaljne informacije Kriznom štabu ministarstva zdravstva o tome da li sve škole na području našeg Kantona mogu ispoštovati sve propisane mjere za izvođenje nastave , u skladu sa epidemiološkom situacijom.

S obzirom da je od 25.10.2020. godine proširena naredba izdata od strane Federalnog ministarstva zdravstva vezana za zdravstvene ustanove prema kojoj 30% kapaciteta svih zdravstvenih ustanova treba da se stavi u funkciju za pacijente oboljele od Covid- 19, Krizni štab Kantonalne bolnice konstatovao je da se to može ispuniti samo u prostorijama Đačkog doma u kojem će biti formiran izolatorij. Na Kriznom štabu su zaključili da su radovi u toku i vrlo brzo će biti okončani, kako bi što prije ovaj izolatorij bio stavljen u funkciju .

Jedan od zaključaka je da će Krizni štab ministarstva socijalne politike, zdravstva, raseljenih lica i izbjeglica BPK-a održati sastanak sa direktorima svih zdravstvenih ustanova s područja našeg Kantona prije puštanja u rad izolatorija.

Takođe, zadužen je Zavod za javno zdravstvo da odredi osobu, odnosno kooridantora koji će u skladu sa zakonskim propisima održavatii svakodnevnu komunikaciju sa predstavnicima kriznih štabova svih privrednih subjekata kako bi se imale tačne i precizne informacije o broju oboljelih i kako bi se na vrijeme reagovalo u svim privrednim subjektima, a sve u cilju zaštite stanovništva i dalje transmisije virusa.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Centralne izborne komisjie (CIK) koji su naglasili da će pravo glasa na predstojećim izborima 15.11.2020 godine imati i osobe koje su pozitivne na COVID 19, kao i one koje se nalaze u izolacijji. Formiran je poseban tim koji će raditi sa oboljelim osobama, a pravo glasa će imati samo one osobe koje pismeno upute zahtjev Gradskoj izbornoj komisji i koje imaju nalaz kao dokaz da su oboljeli od COVID-a 19.

Krizni štab uputio je apel političkim subjektima da ukoliko planiraju održavanje javnih i drugih skupova da obavijeste Ministarstvo unutrašnjih poslova te da ograniče broj učesnika.

 

www.bpkg.gov.ba