Registar podataka o svim uposlenim i imenovanim u javnom sektoru bit će dostupan iduće sedmice

Razlozi za uspostavljanje registra imenovanih lica su sadržani u potrebi uspostave mehanizama za sprječavanje sukoba privatnog interesa pojedinaca koji obavljaju javnu funkciju i interesa javne funkcije

Podaci o uposlenim i imenovanim zvaničnicima i njihovim plaćama i naknadama u svim organima uprave, službama, zavodima, agencijama i direkcijama, javnim ustanovama i preduzećima u BPK Goražde, kao i privrednim društvima u kojima BPK ima više od 50 posto vlasništva, javnosti bi trebali biti dostupni tokom naredne sedmice.

Odluka Vlade BPK

Registri imenovanih osoba, odnosno uposlenih u javnom sektoru uspostavljeni su odlukama Vlade BPK, s ciljem da se izvrše posljednje provjere unesenih podataka oni su dostavljeni svim subjektima, nakon čega će biti zvanično objavljen. 

– Razlozi za uspostavljanje registra imenovanih lica su sadržani u potrebi uspostave mehanizama za sprječavanje sukoba privatnog interesa pojedinaca koji obavljaju javnu funkciju i interesa javne funkcije, te jačanja integriteta, objektivnosti, nepristrasnosti i transparentnosti u vršenju javnih funkcija. Registar zaposlenih u javnom sektoru treba uticati na smanjenje mogućnosti za zloupotrebe i povećati transparentnost javnog sektora. Na ovaj način želimo doprinijeti rastu povjerenja građana u rad kantonalnih organa uprave i institucija – kazala je premijerka BPK Goražde, Aida Obuća.

Na formiranju registara radili su Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose i Ministarstvo finansija BPK, a sredstva potrebna za kupovinu softvera i angažman IT stručnjaka osigurao je OSCE. Obuća ističe da je, nakon Sarajevskog, BPK Goražde drugi kanton u FBiH koji ove podatke čini dostupnim javnosti, te da je pomoć u realizaciji projekta pružio i Ured za borbu protiv korupcije KS.

Nepotpuni podaci

– Projekat je realizovan na isti način kao i onaj u KS i nema smetnji da podaci budu javni u smislu zaštite ličnih podataka. To potvrđuje i dopis Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH dostavljen KS prilikom uspostave registra. Mišljenje Agencije glasi da oni ne predstavljaju podatke koji trebaju biti skriveni od javnosti, osim za radna mjesta koja po prirodi posla to zahtijevaju u cilju zaštite integriteta posla i života izvršioca, kao u slučaju istraga krivičnih djela. Zbog toga samo Uprava policije ima opravdanje da njeni podaci ne budu javni – pojasnila je Nataša Danojlić, ministrica pravosuđa BPK.

Potrebne podatke, kako saznajemo, nisu dostavili samo Skupština i Zavod zdravstvenog osiguranja BPK Goražde, ali će oni u registar biti uvršteni naknadno.

Avaz