Usvojeni zaključci s ciljem poduzimanja hitnih mjera na sprječavanju širenja korona virusa

Razmatrajući alarmantnu epidemiološku situaciju na području kantona, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 17.vanrednoj sjednici usvojila je niz zaključaka s ciljem poduzimanja hitnih mjera na sprječavanju širenja korona virusa. Usvojeni su slijedeći zaključci:

  • Zadužuje se Kantonalna bolnica Goražde da postupa u skladu sa naredbom Federalnog kriznog štaba i da najmanje 30 posto svojih kapaciteta stavi za liječenje pacijenata zaraženih CODID-om 19.
  • Zadužuju se sve javne zdravstvene ustanove da u potpunosti poštuju krizne planove koje su donijeli i utvrđeni „put pacijenta“.
  • Da se do petka, 6. novembra stavi u funkciju izolatorij u bišem Đačkom domu.
  • Zadužuje se menadžment Kantonalne bolnice da zajedno sa Zavodom zdravstvenog osiguranja obezbijede doktore specijaliste, infektologa i pulmologa, koji će biti angažovani za liječenje pacijenata zaraženim korona virusom.
  • Da se doktori koji su na specijalizaciji povuku u svoje matične ustanove i stave na raspolaganje timu za borbu protiv COVID-a 19.

Vlada je pozvala sve institucije i organe javne uprave da u potpunosti poštuju naredbe i mjere u svojim ustanovama, a inspekcijske organe da pojačaju rad na terenu.

Takođe, Vlada je zadužila sve organe uprave i kantonalne službe da svoj rad organizuju u skladu s planom rada u ovakvim situacijama, da ograniče rad sa strankama te da omoguće korištenje godišnjeg odmora uposlenicima koji spadaju u rizične skupine stanovništva.

Vlada je još jednom pozvala građane BPK Goražde da se ponašaju odgovorno te da poštuju naredbe kriznih štabova, budući da je to jedini način u borbi sa virusom koji, nažalost, iz dana u dan i na području našeg kantona odnosi živote naših sugrađana.

 

www.bpkg.gov.ba