Potvrđena optužnica zbog krivičnog djela Povreda slobode odlučivanja birača

Sudija za prethodno saslušanje Općinskog suda u Goraždu potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva protiv Fejzić Edima iz Goražda delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije BIH zbog krivičnog djela “Povreda slobode odlučivanja birača iz člana 195. stav 1. KZ F BiH”, potvrdio je Predrag Golubović, kantonalni tužilac u Goraždu.

Fejzić se tereti da je 07.10.2018. godine, na hodniku ispred prostorija stranke „Goraždanska priča“ u Goraždu, u namjeri da podmićivanjem utiče na birače u BPK Goražde da na izborima za zastupnika u Skupštini BPK-a Goražde održanim u mjesecu septembru 2018. godine glasaju za njega, svjedoku iz Goražda, čiji je identitet poznat Tužilaštvu,  predao iznos od 100 KM kako bi mu svjedok pored svog glasa i glasa svoje supruge, iz kruga svoje porodice i prijatelja obezbijedio još četiri glasa na listi za zastupnika u Skupštini BPK-a Goražde.

„Optužnica je dostavljena sudiji za prehodno saslušanje Općinskog suda u Goraždu koji je uvidom u dokaze koje je Tužilaštvo predočilo utrvdio da postioji visok stepen osnovane sumnjae  da je imenovani počinio krivično dijelo za koje se optužnicom tereti i iz tog razloga sud je potvrdio optužnicu“, izjavio je Golubović.

Prema njegovim riječima operativnim radnjama pripadnika Sektora kriminalističkih poslova MUP-a Goražde, a na osnovu naredbi kantonalnog  tužioca, istraga je uspješno provedena, svjedoci saslušani, dokazni materijali uredno obrađeni i dostavljeni Tužilaštvu na dalje postupanje.

„Inicijalni razlog za otvaranje istrage je video zapis koji je objavio online Žurnal magazin“, kazao je Golubović.