Vrijedan nalaz slavenske kulture u arheološkoj zbirci Zavičajnog muzeja u Goraždu

Zavičajni muzej u Goraždu bogatiji je za još jedan vrijedan eksponat, ručno rađenu keramičku posudu sa svim fragmentima slavenske kulture koju je ovoj ustanovi donirao Edhem Džino.

U muzeju ističu da, prema prvim procjenama, posuda datira iz osmog ili devetog stoljeća i jedan je od rijetkih nalaza ove vrste na području Gornjeg Podrinja koji je sačuvan u cijelosti.

“Posuda je pronađena izvorno u cijelom svom obliku i predstavlja jedan od rijetkih nalaza ove vrste. Jedan od ovakvih nalaza pronađen je na lokaciji u Mušićima kod Višegrada, ali svi ti nalazi su fragmentirani, dok je keramička posuda slavenske keramike sačuvana u cijelosti, što je veoma značajno. Sigurno se može smjestiti u osmo ili deveto stoljeće, međutim dalja istraživanja i analogije će nam otkriti više detalja. To je posuda grublje fakture koja je vjerovatno služila za svakodnevnu upotrebu. Također, nije rađena na lončarskom kolu već rukom što još više fascinira”, kaže Admir Džemidžić, kustos Zavičajnog muzeja.

Dodaje da su do sada pronađena samo dva mala fragmenta slavenske keramike na lokalitetu Jagnjilo u Zupčićima.

“Ovaj posljednji nalaz slavenske keramike čak se i nalazi u nekoj geografskoj blizini, dva do tri kilometra od prethodnih, međutim primjetan je raspon godina od nekih 1500 do 2000, ali opet se vraćamo na zaključak arheologa i naučnika da je uvijek postojao kontinuitet naseljevanja ovih prostora od najstarijih vremena do danas, što objašnjava tu razliku”, ističe Džemidžić.

U Zavičajnom muzeju privode kraju aktivnosti na stalnoj arheološkoj postavci te pozivaju građane da se obrate muzeju ukoliko imaju predmete o bogatoj prošlosti Goražda i okoline, te ukoliko žele obogate fundus Zavičajnog muzeja i arheološke zbirke.