Razmatrana Informacija o trenutnom stanju na području BPK Goražde sa aspekta ugroženosti od pandemije koronavirusa (COVID-19)

Na 13. redovnom zasjedanju sjednice Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK Goražde razmatran je Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 12. redovne sjednice prilikom čega je konstatovano da je nakon usvajanja Analize COVID-19 epidemiološke situacije na području BPK Goražde, ista proslijeđena Vladi BPK Goražde i Federalnom štabu civilne zaštite.

Na sjednici je razmatrana Informacija o trenutnom stanju na području BPK Goražde sa aspekta ugroženosti od pandemije koronavirusa (COVID-19).

Prema riječima ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde i predsjedavajućeg Kriznog štaba Ministarstva, primjetan je pad broja osoba pozitivnih na koronavirus. Trenutno je na području BPK Goražde aktivno 114 slučajeva koronavirusa. Od jučerašnjih testiranja, 3 od 22 uzorka su pozitivni na koronavirus, a oporavilo se još 6 osoba. Od početka pandemije oporavile su se 794 osobe. Istakao je da je situacija u školama na području Kantona dobra i da je Kanton po uzoru na druge kantone, ali i države, napravio dobar potez omogućavajući odvijanje nastave u školama.

Članovi Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK Goražde razmatrali su i primili k znanju Informaciju o pojavama opasnosti od prirodnih i drugih nesreća na području BPK Goražde za period od 26.10.2020. do 23.11.2020. godine. U posmatranom periodu, osim slučajeva COVID-19 infekcije, zabilježeno je 15 dojava o pronalasku NUS-a koji je uklonjen i uništen od strane A tima Federalne uprave civilne zaštite.

Članovi Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK Goražde razmatrali su i izvještaje o utrošku finansijskih sredstava dobijenih od Vlade BPK Goražde dodijeljenih kao jednokratnu pomoć za saniranje šteta od prirodnih i drugih nesreća Grada Goražde.

Štab je dao pozitivno mišljenje na Izmjene i dopune Godišnjeg plana korištenja sredstava po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 2020. godinu, te je donesena Odluka o odobravanju korištenja namjenskih sredstava za pružanje usluga osposobljavanja sistema veze u Kantonalnom operativnom centru (sistem veze KTI i UKT opsega sa centrima veze Goražde, Ustikolina i Prača).

Do kraja zasjedanja, članovi Štaba primili su k znanju Informaciju o nabavljenoj, doniranoj i izdatoj zaštitnoj opremi i materijalu za zaštitu od koronavirusa, te stanjem zaliha. Razmatrana je i molba JZU “Kantonalna bolnica” Goražde za doniranjem zaštitnih rukavica.

 

www.bpkg.gov.ba