Isplate redovne uprkos teškoj situaciji

Isplata egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim borcima mlađim od 57 godina na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde teče bez zastoja, uprkos teškom stanju u budžetu koje je posljedica pandemije koronavirusa.  

U ministarstvu pojašnjavaju da broj korisnika varira iz mjeseca u mjesec, a kreće se u rasponu od 300 do 320 osoba, za što se u  prosjeku mjesečno izdvaja oko 60.000 KM.  

Resorni ministar Edin Aganović ističe da je u ove svrhe iz budžeta do sada izdvojeno oko 600.000 KM. 

„  Zadovoljni smo implementacijom prava na egzistencijalnu naknadu u ovoj godini koja je, uprkos teškim vremenima, na neki način dala pozitivan efekat koji se ogleda u tome da je znatno manji broj zahtjeva za jednokratne pomoći. Nažalost, s druge strane  sve je više zahtjeva za pomoć u liječenju ove populacije i članova njihovih porodica, koji sve češće obolijevaju od teških bolesti i ta individualna prava se redovno izmiruju“ – pojašnjava  Aganović.  

 Dodaje da je u tom smislu i ove godine nakon potpisivanja ugovora sa liječilištima ponovo započelo  banjsko-klimatsko liječenje. 

„ Ove godine smo potpisali ugovor sa tri liječilišta u BiH tako da i to ide svojim tokom. Imamo pravilnik kojim je jasno definisano kako i na koji način neko može koristiti ovu uslugu a takođe imamo i listu oboljenja koja je usklađena sa listom Kantona Sarajevo“ – naveo je on.   

Što se tiče egistencijalne naknade, u ministarstvu vjeruju da problema u implementaciji ovog prava do kraja godine  neće biti.  

„ Početkom godine mi smo prvi u FBiH počeli sa implementacijom ovog prava sa kofecijentom isplate 4 KM po mjesecu učešća u oružanim snagama. Nakon usvajanja Budžeta BPK Goražde za 2021. godinu kantonalna Vlada će donijeti odluku o visini koeficijenta za narednu godinu“ – kazao je ministar za boračka pitanja BPK Goražde.  

Isplata egzistencijalne naknade definisana je Zakonom o pravima demobilisanih boraca i njihovih porodica koji je  usvojen u Parlamentu FBiH krajem jula 2019. godine. Nezaposlenim demobilisanim borcima mlađim od 57 godina naknadu isplaćuju kantoni, dok su stariji od 57 godina obaveza Federacije BiH.