Utvrđen dnevni red 14.redovne sjednice

Kolegij Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na sjednici održanoj danas, utvrdio je dnevni red 14. redovne sjednice Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koja će se održati 23. decembra 2020.godine, s početkom u 11:00 časova, a sjednici Kolegija prisustvovala je i premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Također, nastavak konstituirajuće sjednice Skupštine BPK Goražde na čijem dnevnom redu je Odluka o potvrđivanju kandidata za predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održat će se istog dana sa početkom u 10:00 časova.

Na dnevnom redu 14. redovne sjednice predviđeno je razmatranje Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, Nacrta Zakona o izvršenju sankcija u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu, Prijedlog Odluke o Planu zaštite od požara Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za 2020. godinu.

Također. predviđeno je razmatranje i nekoliko izvještaja o radu i finansijskom poslovanju. Na dnevnom redu je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde za period 01.01-31.12.2019. godine, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Centar za socijalni rad“ Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01-31.12.2019. godine, Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period 01.01.2020-31.03.2020. i 01.02.2020-31.07.2020.godine, kao Izvještaj o provedenim aktivnostima na izgradnji, održavanju, sanaciji i rekonstrukciji regionalnih cesta i mostova na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu.

U okviru dnevnog reda predviđeno je razmatranje Informacije o stanju poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu, efektima i realizaciji kreditne linije sa „Bosnia Bank International“ d.d. Sarajevo za finansiranje privrede i obrta uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu te Informacija o stanju RTV predajnika, repetitora i RTV opreme u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa posebnim akcentom na modernizaciju postojećih i izgradnju novih predajnika i opreme za 2019. godinu.

 

www.bpkg.gov.ba