BPK: Okončan projekat modernizacije dijela Regionalnog puta R- 448

Ministar za privredu Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Mensad Arnaut i direktor Direkcije za ceste BPK-a Memsud Dedović posjetili su danas lokalitet ulice Sarajevska na kojem je okončan  projekat modernizacije dijela regionalnog puta R -448, prema izletištu „Rorovi“.

Za sanaciju i rekonstrukciju dijela ove putne komunikacije iz budžeta Direkcije za ceste BPK Goražde,  izdvojeno je 291.000 KM, a izvođač  goraždanska firma „Okac“ radove je okonačala u predviđenom roku.

„ Zadovoljni smo što su  ispoštovane   sve ugovorom preuzete obaveze koje se odnose na rekonstrukciju ove veoma značajne putne komunikacije koje se prvenstveno odnose na kvalitetu i rok izvođenja radova na dijelu ove putne komunikacije. Ostaju da se urade neke manje korekcije, kao što je postavljanje bankina, što se nadam da će biti završeno u veoma kratkom roku“-  kazao je direktor Direkcije za ceste BPK Goražde Memsud Dedović.

U planu  i programu Direkcije za ceste Ministarstva za privredu BPK Goražde za 2021.godinu čija je izrada u toku je nastavak aktivnosti na uređenju putne komunikacije R- 448 i R- 448 a.

„ Uprkos zimskim uvjetima, pored realizacije ovog projekta u gradskom dijelu, uspjeli smo realizovati  i projekat asfaltiranja dijela Regionalnog puta R-448 a  Osanica – Ilovača – Prača, dionica Čemerničko Vrelo-Zorovići, u dužini od tri kilometra. U narednoj godini planiramo nastaviti radove na uređenju odnosno asfaltiranju i popravci Regionalnog puta R- 448 i R- 448 a , dionice prema Brzači i  Hrenovici “- kazao je miniastar  za privredu BPK Goražde Mensad Arnaut.