Obuća: Iskopano 1.340 metara tunela Hranjen

Radovi na izgradnji tunela Hranjen, kao dijela buduće brze ceste Goražde – Sarajevo, izvode se nesmanjenim intenzitetom i može se biti zadovoljno dosadašnjom dinamikom na koju utiču geološki uslovi – ocijenila je predsjednica Odbora za praćenje realizacije Projekta cestovnog povezivanja Goražde – Hranjen – Hrenovica, premijerka BPK-a Aida Obuća.

Ističe da su dosadašnje aktivnosti na realizaciji ovog historijskog projekta za BPK Goražde, analizirane tokom jučerašnjeg sastanka Odbora u direkciji JP “Autoceste FBiH“.

“S jučerašnjim danom iskopano je ukupno 1.340 metara glavne tunelske cijevi i 1.230 metara servisne cijevi, što čini oko 22 posto ukupne dužine tunela. Prosječno se kopa jedan plus jedan metar dnevno, a namjera je da se to udupla u narednom periodu na dva plus dva metra sa sjeverne i južne strane”, kazala je Obuća.

Ohrabrujućom je ocijenila činjenicu da je došlo do povećanja broja radnika koji su angažovani na ovom projektu.

“Pogotovo je to edvidentno s južne strane gdje je jedna cjelokupna ekipa od 30 tunelskih radnika angažovana iz Turske, kao i novi šef gradilišta. Takođe, sa sjeverne strane iz pravca Prače se takođe vrši upošljavanje dodatnih radnika i nabavka nove i modernije opreme za izvođenje ovih veoma specifičnih sofisticiranih radova”, dodala je.

Podsjetila je da je tunel Hranjen jedan od najvećih tunela u ovom regionu te da su u pitanju veoma zahtjevni radovi. Izvođači radova su se susretali s geologijom koja je, kako je navela, donekle promijenjena u odnosu na ono što je bilo poznato tokom izrade glavnog projekta, a to je prije svega određeni stepen povećanja podzemnih voda na sjevernom dijelu iz pravca Prače, gdje je ponornica Čemernica došla do izražaja te je tako na 300 metara od sjevernog ulaza, došlo do pojave veće količine vode.

“Ali to je lokalizovano. Voda je našla svoj prirodni tok iz tunela i, kako me je informisala struka, to apsolutno trenutno ne predstavlja nikakav problem da se radovi dalje nastave”, pojasnila je Obuća.

Precizirala je da je sa sjeverne strane iskopano 547 metara, a sa južne strane 793 metra.

Istakla je da se paralelno sa izvođenjem radova na LOT-u I koji se odnosi na probijanje tunela Hranjen, provode i akivnosti na LOT II koji podrazumijeva izradu glavnog projekta brze ceste Hrenovica-Hranjen-Goražde, izvan tunela Hranjen.

Po njenim riječima, u toku je izrada glavnog projekta, tenderska procedura je okončana i  izabran izvođač radova, a očekivanja su da će projekt biti završen do kraja 2021 godine.

“Ono što je potrebno uraditi, a u nadležnosti je BPK Goražde, jeste da mi taj dio trase koja će biti sa novim tunelom, kako se stručno naziva ‘Sjeverna zaobilaznica Goražde’ pozicioniramo unutar prostornog plana BPK Goražde, koji je donesen puno ranije. Mi nismo mogli predvidjeti da je ovo potrebno, međutim kako su me izvijestili, da bi se sve te aktivnosti mogle trasirati i raditi dalje, potrebno da je se kanton i u tom dijelu uključi, a mislim da su neke aktivnosti u tom pravcu pokrenute i od strane Grada Goražde”, navela je Obuća.

Kada je riječ o finansiranju ovog projekta, ona je ohrabrujućom ocijenila činjenicu da Vlada FBiH finansijski čvrsto stoji iza ovog projekta.

“U budžetu za 2020. godinu za ove namjene bilo je obezbjeđeno 29,6 miliona KM, a u Nacrtu budžeta za 2021. godinu, na kodu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija planirano je dodatnih 31,5 miliona KM. U konačnici možemo biti zadovoljni dosadašanjim tokom radova, trebamo insistirati da se aktivnosti rade i kvalitetnije i brže koliko je to moguće i da svi zajednički svojim ličnim angažamanom u skladu sa svojim nadležnostima doprinesemo da se ovaj projekt završi na zadovoljstvo svih građana BPK Goražde”, zaključila je premijerka BPK Goražde.