Danas počinje isplata naknada korisnicima prava socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom te egzistencijalne naknade za demobilisane branioce

Nakon isplate naknade za civilne žrtve rata za mjesec novembar 2020.godine u iznosu od 77.817KM, Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je izvršilo uplatu finansijskih sredstava na ime naknada za mjesec novembar 2020.godine korisnicima egzistencijalne naknade za demobilisane pripadnike boračke populacije u iznosu od 59.720 KM, stalnu novčanu pomoć i tuđu njegu i pomoć u iznosu od 43.176 KM, dječiji dodatak u iznosu od 24.690KM, ženama majkama koje nisu u radnom odnosu te naknadu za treće i svako slijedeće dijete u iznosu od 136.730 KM.

Po osnovu naknada propisanim Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom te Zakonom o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica BPK Goražde, iz Budžeta BPK Goražde za mjesec novembar izdvojena su finansijska sredstva u iznosu od 342.133 KM.

 

www.bpkg.gov.ba