Almin Ćutuk, novi načelnik općine Pale u FBIH:Prioritet je zadržati stanovništvo

Novoizabrani načelnik Općine Pale u FBiH Almin Ćutuk danas je  zvanično preuzeo dužnost, nakon službene primopredaje sa dosadašnjim načelnikom ove lokalne zajednice Asimom Zecom.

Ćutuk je  time preuzeo  obavezu stvaranja boljeg ambijenta za život svih stanovnika u ovom dijelu BPK Goražde.  Napominje da mu nažalost depopulacijski parametri ne idu na ruku, obzirom da je trend raseljavanja iz godine u godinu sve evidentniji.

” Podatak da je na lokalnim izborima 2016. godine broj birača u Općini Pale u FBiH bio 666 a da je na ovogodišnjim lokalnim izborima on iznosio 600, najbolje govori o depopulaciji ove, jedne od najmanjih općina u Bosni i Hercegovini.  Smanjenje od čak deset posto  je zabrinjavajuće tako da je  prioritet broj jedan zadržati stanovništvo na ovom prostoru” – kazao je Ćutuk.

Ističe da je nemoguće pronaći posao u realnom sektoru, jer takvih radnih mjesta u Općini Pale u FBiH,  gotovo da i nema.

”U ovako malom mjestu teško možemo očekivati firmu koja će zaposliti veliki broj ljudi, ali šansu imaju mali biznisi, mini preduzeća. Prostora za rad ima  u poljoprivredi, obrtu i turizmu. Dakle načina ima, a koliko ćemo uspjeti i koliko ćemo imati finansijske podrške sa viših nivoa vlasti na nama je da se borimo da ona bude što veća kako bi smo više mogli i uraditi” – istakao je načelnik Općine Pale u FBiH.

Izrazio je nadu da će i pozicija i opozicija raditi zajedno za dobrobit svih stanovnika u ovom dijelu BPK Goražde.

” Tokom predizborne kampanje smo obećali i sada stojimo iza toga, da ćemo zajedno sa mladima ali i starijim iskusnim ljudima koji su izabrani u Općinsko vijeće, morati raditi na zadržavanju posebno mladih na ovim prostorima, a jedan od načina  je omogućiti im da rade. Dakle, priooritet su  radna mjesta” – naglasio je Ćutuk.