Za razvojne projekte iz namjenske industrije 2,6 miliona KM

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o izboru korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, Kapitalni transferi javnim preduzećima.

Tako je za Igman Konjic odobrena dodjela 387.114 KM, Binas Bugojno iznos od 436.744 KM, Pretis Vogošća iznosu od 426.818 KM, BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik iznosu od 476.448 KM, Zrak d.d. Sarajevo iznosu od 287.854 KM, TRZ Hadžići d.d. Hadžići iznosu od 337.484 KM, te za UNIS “GINEX” Goražde iznos od 347.410 KM.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će s korisnicima granta sklopiti ugovore o realizaciji dodijeljenih sredstava, s precizno definisanim elementima za njihovom utrošku, te pravima i obavezama ugovornih strana. Korisnici su dužni ovom ministarstvu dostaviti izvještaje i materijalne dokaze o utrošenim grant sredstvima.

Faktor.ba