Prema podacima kantonalnog Operativnog centra, snijeg je uzrokovao problem na elektro-mreži, pa je nekoliko goraždanskih mjesnih zajednica ostalo bez električne energije.

Na području Grada Goražde visina snijega u nižim predjelima iznosi do 10 cm, dok je u područjima sa većom nadmorskom visinom snježni pokrivač dostigao visinu višu od 75 cm, a na prevojima snježni nanosi iznose i više od jednog metra.

Firme zadužene za održavanje puteva su na terenu i vrše uklanjanje snijega sa saobraćajnica. Javno komunalno preduzeće 6. mart Goražde uklanja snijeg sa pješačkih površina. Magistralni i regionalni putevi su prohodni a čišćenje nekategorisanih i lokalnih puteva vrši se prema prioritetima i trenutnim potrebama.

Saobraćaj se odvija usporeno zbog mokrog kolovoza i ostataka snijega na pojedinim dijelovima saobraćajnica.

Obilne sniježne padavine uzrokovale su probleme u odvijanju saobraćaja na području Općine Pale u FBiH, posebno na regionalnim putnim pravcima Prača-Orahovice i Hrenovica-Goražde. Prema podacima općinske Civilne zaštite, ekipe putne operative su na terenu i rade na čišćenju puteva i ulica. Saobraćaj se posebno otežano odvija preko prevoja Hranjen, gdje visina snijega prelazi 60 cm. Sinoć u 20 sati došlo je do polusatnog prekida u snabdijevanju električnom energijom na cijeloj teritoriji ove općine.

U Općini Foča u FBiH visina snijega kreće se u rasponu od 10 cm koliko je izmjereno u Ustikolini, do 40 cm na području mjesne zajednice Jabuka. Sniježne padavine nisu imale značajniji utjecaj na vodostaj Drine i Koline.