Izvještaj Kantonalne uprave Civilne zaštite

Sa područja Grada Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite Grada Goražda, u posljednja 24 sata nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Sa područja općine Pale u FBiH:

U posljednja 24 sata nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra. Tokom proteklog dana većina puteva na području općine Pale FBIH je očišćena. Lokalni putevi treće kategorije se od jutros čiste, te će biti prohodni tokom dana. Saobraćaj se odvija nesmetano uz napomenu da ima dosta ugaženog snijega.

Sa područja općine  Foča u FBiH:

U posljednja 24 sata na području općine Foča FBIH sniježne padavine su izazvale problem u visinskim dijelovima Mjesne zajednice Jabuka, u smislu prohodnosti lokalnog puta Grebak – Božanovići – Zbič – Modro polje – Jabuka. Naime, u kontaktima sa stanovnicima sela Božanovići došlo se do saznanja da je visina snijega oko 70 cm. U toku dana očekuje se angažovanje mehanizacije Goraždeputeva d.d. Goražde na čišćenju ovog putnog pravca. Snijeg je očišćen sa lokalnog puta Jezero – Radeljevići, a magistralni put preko prevoja Grebak je prohodan i redovno se održava.

Druge pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabilježene.

MUP  BPK-a Goražde:

Prema informaciji Operativnog centra MUP-a BPK-a Goražde, u posljednja 24 sata nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Kantonalna bolnica BPK-a Goražde-Urgentni centar:

U urgentnom centru Kantonalne bolnice BPK-a Goražde u posljednja 24 sata primljeno je 23 pacijenta. Pet pacijenata je zadržano u Kantonalnoj bolnici radi daljeg liječenja.

Direkcija za ceste BPK-a Goražde:

Prema informacijama koje smo dobili od Direkcije za ceste BPK-a Goražde, regionalni put Podkozara-Goražde-Hrenovica i Osanica-Ilovača-Prača je prohodan i saobraćaj se odvija bez problema.

rtv bpk