Nabavka mamografa od velikog značaja za sve stanovnike BPK Goražde, a posebno naše sugrađanke

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, uz podršku kompanije Pobjeda“Rudet“ d.d. Goražde, obezbijedila novi mamograf Kantonalnoj bolnici Goražde

Nabavka mamografa od velikog značaja za sve stanovnike BPK Goražde, a posebno naše sugrađanke

JZU „Kantonalna bolnica Goražde“ danas je isporučen analogni mamografski RTG aparat čiju nabavku je sufinansirala Vlada BPK Goražde uz podršku  društveno odgovorne  kompanije  Pobjeda“Rudet“ d.d. Goražde.

U prisustvu menadžmenta,  primopredaji ovog veoma značajnog dijagnostičkog aparata čija je vrijednost oko 84.357 KM, za koji je Vlada BPK Goražde izdvojila 50.000 KM, uz premijerku BPK Goražde Aidu Obuću, prisustvovao je  ministar za socijalnu, politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniz Halilović, predstavnica kompanije Pobjeda „Rudet“ d.d. Goražde Elma Obarčanin te predsjednica Udruženja oboljelih od karcinoma i drugih malignih oboljenja  „Biser“ Mersiha Pecikoza.

Prema riječima premijerke BPK Goražde Aide Obuće, nabavka mamografa od velikog značaja je za sve stanovnike BPK Goražde, posebno za naše sugrađanke iz razloga što se uz pomoć preventivne dijagnostike može otkriti rani nastanak bolesti, jer prema podacima sa kojim se raspolaže, pored velikog broja oboljelih naš kanton bilježi i veliku stopu smrtnosti od ove bolesti.

„Jako sam ponosna što smo uspjeli nabaviti jedan aparat koji je od velikog značaja za sve stanovnike BPK Goražde, posebno za naše sugrađanke, jer  rak dojke je nažalost najučestaliji maligni tumor kod žena, a prvi uzrok smrti od malignih bolesti u ženskoj populaciji. Ljekari ističu da ishod liječenja zavisi od stadijuma u kojem se bolest otkrije te je veliki značaj mamografije kao dijagnostičke procedure u ranom otkrivanju ove bolesti. Vođeni ovim informacijama, a sa željom da našim sugrađankama pružimo mogućnost redovne kontrole i ranog dijagnostifikovanja ove opake bolesti, a uz pomoć društveno odgovorne kompanije sa prostora našeg kantona, sa zadovoljstvom smo ušli u realizaciju nabavke novog mamografa za potrebe JZU „Kantonalna bolnica Goražde“-kazala je premijerka BPK Goražde.

JZU“Kantonalna bolnica Goražde“ osim usluga  sekundarne zdravstvene zaštite pruža i nivo tercijarne zdravstvene zaštite, u koju spada i momografija, a koju prema riječima direktorice Nermine Kamenice, iako postoji kadar, nije bilo moguće uraditi u našoj zdravstvenoj ustanovi iz razloga što je oprema sa kojom je raspolagala već duži vremenski period van upotrebe.

„ Zaista nam je drago da imamo nov aparat, jer postojeći aparat koji smo dobili u donaciji sa kojim raspolažemo dugo vememena nije u funkciji zbog zastarjelosti. Imamo dosta pacijenata kojim je potreban ovaj pregled koji sada vrše u Sarajevu, a nabavkom novog aparata omogućt ćemo našim pacijentima da dijagnostičke preglede obavljaju u našoj zdravstvenoj ustnanovi“-riječi su direktorice JZU Kantonalna bolnica Goražde“prim.dr Nermine Kamenice.

Pored ovog aparata, u posljednje vrijeme JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde bogatija je za nekoliko dijagnostičkih aparata, a u narednom periodu u planu je nabavka i nekih novih koji će omogućiti savremenu medicinsku dijagnostiku, kazao je ovom prilikom šef Odjela specijalističko-subspecijalističke službe dr. Mirzet Adrović.

„Obzirom da su maligni tumori u porastu, ovaj aparat služi za rano otkrivanje i detekciju malignih tumora dojki i smatra se da se sa ovim aparatom bolest može detektovati i  dvije godine ranije nego što tumor postane opipljiv“-ističe dr. Adrović.

Riječi zahvalnosti Vladi BPK Goražde i kompaniji „Rudet“d.d. Goražde na razumijevanju i iznalaženju mogućnosti kako bi se nabavila ova vrijedna oprema, u ime članica Udruženja oboljelih od karcinoma i drugih malignih oboljenja „Biser“, uputila je predsjednica Mersiha Pecikoza.

„Dan kada naše udruženje obilježava svoj rođendan, a to je 21. decembar, možemo zamijeniti današnjim datumom, jer riješen je problem na koji mi već duži vremenski period ukazujemo i apelujemo da se nabavi dijagnostički aparat koji će omogućiti preventivne preglede u našem kantonu“- o značaju nabavke kazala je Mersiha Pecikoza, predsjednica Udruženja oboljelih od karcinoma i drugih malignih oboljenja „Biser“.