Obuća predstavila program rada Vlade BPK Goražde

– Premijerka Bosanskopodirnjskog kantona (BPK) Goražde Aida Obuća na današnjoj pres-konferenciji predstavila je Program rada Vlade, ciljeve i politiku BPK Goražde za 2021. godinu.

Uz ocjenu da je protekla godina bila izuzetno teška zbog pandemije koronavirusa, Obuća je istakla da je Program rada Vlade za ovu godinu, značajno uvjetovan posljedicama Covida-19

„ Prije svega i u ovoj godini fokusirali smo se  na suzbijanje posljedica Covid-19, kako u oblasti zdravstva i privrede, tako i u ostalim segmentima života, koji su u nadležnosti Vlade BPK. U ovoj godini ćemo nastaviti sa provođenjem mjera koje će BPK Goražde učiniti mjestom ugodnog življenja, pri tome mislimo najprije na povećanje stope zaposlenosti, tako da ćemo raditi na stvaranju pretpostavki za privlačenje novih investicija i nadam se da ćemo zajedničkim i predanim radom u tome uspjeti“ – istakla je Obuća.

Naglasila je da će se nastaviti raditi na realizaciji započetih ali i drugih projekata koji su od značaja za sve stanovnike BPK Goražde.

 „ Prvenstveno tu mislim na  infrastrukturnu povezanost Goražda i Sarajeva jer izgradnj atunela Hranjen  je historijski projekat. Nastavit će se radovi na uspostavi hemodijaliznog centra čiji završetak očekujemo u prvoj polovini ove godine a takođe nastavljamo i projekte iz nadležnosti Direkcije za ceste gdje ćemo u ovoj godini iz namjenskih sredstava nastaviti asfaltiranje putnih pravaca iz nadležnosti BPK“ – najavila je Obuća.

Po njenim riječima, budžetska stabilnost kantona je jedan od prioriteta kako bi se u potpunosti moglw izvršavati  zakonske obaveze, kako sistem ne bi došao u pitanje.

Premijerka BPK dodala je da će biti intenzivirane i normativne aktivnosti, u smislu usvajanja značajnih strateških dokumenata

„ Strategija razvoja BPK Goražde  za period 2021 – 2027. Godina  je  u potpunosti spremna za usvajanje i upućena u skupštinsku proceduru a ove aktivnosti rađene su tokom cijele 2020. Godine pod pokroviteljstvom UNDP-a koji je u  potpunosti finansirao izradu ovog bitnog strateškog dokumenta. Tu su i dvije značajne strategije u oblasti obrazovanja – Strategija sporta „Sport kakav želimo u BPK“ i Strategija omladinske politike za period 2021 – 2025. Godina““ – navela je ona.

Obuća je naglasila da je na viši nivo podignuta i transparentnost rada Vlade i svih ministarstava

„ Sve informacije su svakodnevno dostupne a veoma je  aktivan i rad Tima za borbu protiv korupcije koji će se intenzivirati u ovoj godini. Registri  uposlenih i imenovanih lica u BPK su takođe dostupni javnosti, a radit ćemo i na njihovom proširenju kako bi naš rad učinili još transparentijim“ – kazala je premijerka BPK Goražde.

Očekuje da će Program rada Vlade, ciljevi i politike za 2021. Godinu, uz usvajanje Budžeta  za ovu godinu, vrlo brzo proći i skupštinsku proceduru.

„Tokom ove sedmice na sjednici Vlade će se naći i Budžet BPK Goražde za ovu godinu, čime ćemo mi u potpunosti izvršiti svoju obavezu kada je u pitanju dostava materijala za godišnju sjednicu Skupštine BPK koja će, nadam se, biti održana u što skorije vrijeme, kako bi smo usvojili  sve planske kao i finansijske dokumente i time stvorili pretpostavke da možemo raditi“ – istakla je premijerka BPK Goražde.