Redovni izvještaj Kantonalne civilne zaštite

Sa područja Grada Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite  Grada Goražda, u posljednja 72  sata nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Visina novog snijega koji je padao tokom proteklog dana u nižim dijelovima iznosi od 2 do 3 cm, dok visina snijega u područjima sa većom nadmorskom visinom iznosi preko 20 cm. Magistralni i regionalni putevi su prohodni. Čišćenje nekategorisanih i lokalnih puteva vrši se prema prioritetima i trenutnim potrebama. U nedjelju su pripadnici Javnog komunalnog preduzeće „6 Mart“ vrši uklanjanje snijega na pješačkim površinama.

Sa područja općine Pale u FBIH: 

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite  općine Pale u FBIH,  u posljednja 72 sata nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Zbog niske temperature zraka došlo je do formiranja poledice na putevima pa se saobraćaj odvija  uspreno i otežano uz napomenu da ima dosta ugaženog snijega posebno u visinskim predjelima.

Sa područja općine Foča u FBIH:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite  općine Foča u FBIH,  u  posljednja 72 sata nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Sniježne padavine su bile umjerenog intenziteta i nisu uzrokovale značajnije povećanje sniježnog pokrivača u odnosu na prethodni period. Zabilježene su nešto niže temperature zraka u odnosu na prethodni period.

MUP  BPK-a Goražde:

Prema informaciji Operativnog  centra  MUP-a BPK-a Goražde, u posljednja 72 sata nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Kantonalna bolnica BPK-a Goražde-Urgentni centar:

U urgentni centar Kantonalne bolnice BPK-a Goražde u posljednja 72 sata primljeno je 66 pacijenata. Deset pacijenata je zadržano u Kantonalnoj  bolnici radi daljeg liječenja.