Sastanak u kantonu sa novim načelnikom općine Pale u FBIH

Premijerka BPK Aida Obuća i ministri kantonalne Vlade danas su održali sastanak sa  novoizabranim načelnikom Općine Pale u FBiH Alminom Ćutukom i njegovim pomoćnicima. Razgovarano je o problemima i potrebama ove nerazvijene lokalne zajednice te načinima unaprijeđenja međusobne saradnje.

Naglašeno je da bez značajnije finansijske podrške Općina Pale u FBiH sama ne može napraviti značajan iskorak u obezbjeđenju boljih uslova za stanovnike u ovom dijelu BPK.

„  Na prostoru naše općine ima jako puno problema, a ključni su finansije.  Protekla, godina koronavirusa, učinila  je svoje te su izvorni prihodi općine smanjeni jer  mi direktno ovisimo od kantona i FBiH i ta grant sredstva koja trenutno dobijamo od BPK i preraspodjelom sa federalnog nivoa definitivno nisu dovoljna za normalno funkcionisanje i finansiranje osnovnih potreba, plaća, doprinosa i tekućih troškova, tako da ćemo imati jako puno posla, da ne govorim o većim projektima i ostalim problemima našeg stanovništva kao što su egzistencijalni“ – kazao je načelnik Općine Pale u FBiH Almin Ćutuk.

Ocijenio je da uz veću podršku, ima prostora za unaprijeđenje života u ovoj općini

„ Bez finansija ne može se uraditi mnogo ali danas smo dogovorili zajedničku saradanju uključujući i onu na federalnom nivou. Ima prostora za razvoj u oblasti turizma i poljoprivrede i sa ministrom privrede  razgovarali smo kako da unaprijedimo saradnju  jer do sada nije bilo dovoljna“ – kazao je on.

Premijerka BPK Goražde Aida Obuća ocijenila  je ohrabrujućim entuzijazam i volju novoizabranog načelnika, u želji da ovu općinu učini ugodnijom za život te najavila  da podrška Vlade BPK ovoj lokalnoj zajednici neće izostati

„ U ovoj općini je niz problema koji su prisutni dugi niz godina i danas smo razmatrali  načine i mogućnosti kako Vlada BPK kroz svoja ministarstva može pomoći,  je to jedna od nerazvijenih lokalnih zajednica koja u potpunosti ovisi od podrške BPK Goražde.  Dogovorili  smo da će se u toku 2021. Godine povećati grant sredstva u pojedinačnom, mjesečnom iznosu za Općinu Pale u FBiH, kao i ostale dvije lokalne zajednice, a posebno nerazvijene“ – istakla je Obuća.

Pojasnila je da će  Vlada BPK u budžetu  za ovu godinu planirati 900.000 KM umjesto dosadašnjih  700.000 KM  za Općinu Pale u FBiH, te podržati i projekte koje kandiduje ova loklana zajednica

„ Gledat ćemo prioritete i imati više senzibiliteta prema lokalnim zajednicama koje nisu u mogućnosti da iz vlastitih prihoda isfinansiraju svoje osnovne ustavne nadležnosti, tako da ćemo ispoštovati zaključak Skupštine BPK da će se grant sredstva  sa tog koda dijeliti u skladu sa kriterijima koje će utvrditi Vlada BPK, te ćemo se mi na taj nalin i ponašati u toku 2021. Godin.  Dogovorili smo takođe da se sa koda Vlade podrže oni projekti koji su kanidovani od strane načelnika a koje  možemo podržati kroz podršku projektima  nižim nivoima vlasti. Ohrabrila nas je volja i entuzijazam načelnika Općine Pale u FBiH koji je svjestan težine posla i pozicije na koju je izabran ali takođe ima veliki entuzijazam i volju da se pomogne građanima ove lokalne zajednice“ – kazala je premiejerka BPK Goražde.