BPK Goražde: Izvještaj Kantonalne uprave Civilne zaštite

Na osnovu informacija prikupljenih od osmatračke mreže iz člana 157. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, u posljednja 24 sata na području BPK-a Goražde zabilježeno je slijedeće:

Sa područja Grada Goražde

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite Grada Goražda, u posljednja 24 sata  nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Sa područja općine Pale u F BiH

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Pale u F BiH, u posljednja 24 sata nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Zbog ugaženosti snijega i poledice na putevima sobraćaj se odvija usporeno posebno u visinskim predjelima. Posebna pažnja skreće se učesnicima u saobraćaju na regionalnim putnim pravcima Prača-Orahovice i Hrenovica-Goražde.

Tokom proteklog dana u periodu od 07,30 do 12,30 sati došlo je do prekida u napajanju električnom energijom na cijelom području općine Pale FBIH.

Sa područja općine  Foča u F BiH

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Foča u F BiH, u posljednja 24 sata nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

 

MUP  BPK-a Goražde

Prema informaciji Operativnog centra MUP-a BPK-a Goražde, u posljednja 24 sata nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

 

Kantonalna bolnica BPK-a Goražde-Urgentni centar

U urgentnom centru Kantonalne bolnice BPK-a Goražde u posljednja 24 sata primljena su 24 pacijenta. Jedan pacijent je zadržan u Kantonalnoj bolnici radi daljeg liječenja.

 

Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde – epidemiološka situacija vezana za COVID-19 na području BPK Goražde

 

Izvještaj za dan: 26.01.2021.

 

  • Zaključno sa 26.01. pod zdravstvenim nadzorom su 22 osobe sa područja BPK.
  • Dana 26.01. oporavljene su 2 osobe od COVID-19.
  • Dana 26.01. uzorkovan je materijal za testiranje na COVID-19 kod 17 osobe, i to 13 u Covid ambulanti DZ Goražde i 4 u Kantonalnoj bolnici.
  • Završena su testiranja svih dostavljenih uzoraka, a prema rezultatima testiranja svi uzorci su negativni na COVID-19.
  • Zaključno sa 26.01. ukupno je 4 aktivno zaraženih osoba koronavirusom (COVID-19) na području BPK, od COVID-19 oporavljeno je ukupno 1037 osoba, a 43 osobe su preminule (38 iz Goražda, 3 iz Ustikoline, 2 iz Prače).
  • Trenutno je 1 zaražena osoba na liječenju u Covid odjelu Kantonalne bolnice Goražde.