BPK Goražde: Izvještaj Kantonalne uprave Civilne zaštite

Na osnovu informacija prikupljenih od osmatračke mreže iz člana 157. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, u posljednja 24 sata na području BPK-a Goražde zabilježeno je slijedeće:

Sa područja Grada Goražde

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite Grada Goražda, u posljednja 24 sata  nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Sa područja općine Pale u F BiH

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Pale u F BiH, u posljednja 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Saobraćaj na podrućju općine Pale FBiH se odvija nesmetano,nekategorisani i lokalni putevi se čiste po prioritetima.Visina snijega u nižim djelovima iznosi  nisu  cm,a u visinskim predjelima iznosi do 40 cm.Temperatura zraka jutros je iznosila       – 11.

Drugih pojava opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra nije bilo.

Sa područja općine  Foča u F BiH

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Foča u F BiH, u posljednja 24 sata nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

MUP  BPK-a Goražde

Prema informaciji Operativnog centra MUP-a BPK-a Goražde, u posljednja 24 sata nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Kantonalna bolnica BPK-a Goražde-Urgentni centar

U urgentnom centru Kantonalne bolnice BPK-a Goražde u posljednja 24 sata primljena su 26 pacijenata. Dva pacijenta su zadržana u Kantonalnoj bolnici radi daljeg liječenja.

 

JU ZAVOD  ZA JAVNO ZDRAVSTVO  BPK-a Goražde:

 

DNEVNI IZVJEŠTAJ

o epidemiološkoj situaciji u vezi COVID-19 na području BPK Goražde

 

Izvještaj za dan: 27.01.2021.

 

  • Zaključno sa 27.01. pod zdravstvenim nadzorom su 22 osobe sa područja BPK.
  • Dana 27.01. oporavljena je 1 osoba od COVID-19.
  • Dana 27.01. uzorkovan je materijal za testiranje na COVID-19 kod 16 osoba, i to 10 u Covid ambulanti DZ Goražde i 6 u Kantonalnoj bolnici.
  • Završena su testiranja svih dostavljenih uzoraka, a prema rezultatima testiranja svi uzorci su negativni na COVID-19.
  • Zaključno sa 27.01. ukupno je 3 aktivno zaraženih osoba koronavirusom (COVID-19) na području BPK, od COVID-19 oporavljeno je ukupno 1038 osoba, a 43 osobe su preminule (38 iz Goražda, 3 iz Ustikoline, 2 iz Prače).