Analize pokazale prisustvo opasnih materija u Šišetskom potoku

 Analiza vode u Šišetskom potoku pokazala je prisustvo opasnih I štetnih materija, a uzrok ovog onečišćenja je deponija Šišeta čijoj sanaciji se hitno mora pristupiti – istaknuto je na današnjem sastanku u ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje I zaštitu okoline Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde.

 Sastanak je upravo povodom rezultata analize  inicirao resorni ministar Bojan Krunić sa predstavnicima Gradske uprave, Zavoda z ajavno zdravstvo BPK I Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Direktorica Zavoda za javno zdravstvo dr. Medina Bičo potvrdila je da ima razloga za zabrinutost naglasivši da je baš kao I 2017. Godine I sada u Šišetskom potoku ustanovljeno prisustvo opasnih materija

“ Uzorak vode Šišetskog potoka j eponovljen prije nekoliko dana I dokazano je prisustvo opasnih I štetnih materija a najveća je koncentracija teških metala odnosno olova, takođe je registrovano I prisustvo sulfida od kojih nastaje sumpor dioksid kao i prisustvo nitrata amonijaka. Sve ove opasne materije  zbog svojih bioloških karakteristika mogu da utiču ne samo na  zdravlje ljudi već opstanak I biljnog I životinjskog svijeta I okoline uopće” – upozorila je dr. Bičo.

Naglasila je da to ne znači da su pronađene materije opasne u vodi već se još jednom potvrdilo da je deponija u Šišetima prava “ekološka bomba”

“ Te štetne materije se mogu širiti i zagađuje se tlo, voda, zrak I uticaj na zdravlje svih stanovnika a posebno onih koji žive u blizini deponije je veliki. Hronična izloženost opasnim tvarima može da utiče na kompletno zdravlje I svi ovi teškimetali mogu da djeluju kancerogeno. Stoga upozoravam posebno stanovnike u tom dijelu grada da Šišetski potok ne koriste ni u kojem slučaju I da vode računa jer ako imamo tu I voće I povrće ne znamo koliko je zagađeno I zemljište. U tom hranidbenom lancu I na taj način može doći do prenosa teških metala I moraju biti vrlo oprezni” – upozorila je direktorica Zavoda za javno zdravstvo.

Izrazila je nadu da će se pronaći način za sanaciju postojeće deponije I smeće odlagati na propisnoj lokaciji. Inače, otpad se u Šišetima I dalje odlaže uprkos svim zabranama.

Gradonačelik Goražda Ernest Imamović naglasio je da u ovom trenutku jedini interes svih treba biti hitna deaktivacija ekološke bombe ,

“ Dogovorili  smo korake koje trebamo poduzeti ne želeći prebacivati odgovornost jednih na druge jer zakon kaže da je to nadležnost I kantona I grada. Moramo pronaći rješenje jer struka je potvrdila da je direktno ugroženo zdravlje stanovništva s čime ću upoznati I Gradsko vijeće. Zajedno sa Vladom BPK želim iniciriati I pronaći kvalitetno rješenje ovog problema prema većim instancama jer iz budžeta grada I kantona to nije moguće uraditi, a  po mojim saznanjima sanitarna deponija košta 8 miliona KM. Ovo j etrebalo riješiti jučer, a ne danas” – kazao je Imamović.

Da se riješenje treba pronaći zajendičkim snagama slažu se I u resornom kantonalnom ministarstvu

” Mi smo sredinom januara poslali zahtjev Zavodu da ispita vrijednosti vode i zemljišta ali oni nisu adekvatno opremljeni tako da smo pronašli drugu firmu da to uradi. Ja ći obavjestiti Vladu BPK i zajendo ćemo sa gardonačelnikom i gradskom upravom pokušati zajedno riješiti. Nastupat ćemo zajedno  u nastojanju da obezbjedimo sredstva jer nam je svima u interesu da ovaj gorući problem riješimo” – kazao je ministar za urbanizam prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde.