Izražen optimizam da će do potpisivanja novog Kolektivnog ugovora doći i prije isteka zakonskog roka

Pregovarački tim Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Nezavisni strukovni sindikat radnika uposlenih u zdravstvu BPK Goražde danas su održali prvi sastanak s ciljem postizanja dogovora oko potpisivanja novog Kolektivnog ugovora za uposlene u ovoj oblasti.

Na početku sastanka, Pregovarački tim Vlade iskazao je zahvalnost svim zdravstvenim radnicima na području BPK Goražde na borbi protiv pandemije koronavirusa.

Prema riječima ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniza Halilovića, na sastanku su dogovoreni daljnji koraci vezani za pregovore, a nakon što Vlada odobri tekst Protokola za vođenje pregovora, predstavnici sindikata tokom iduće sedmice bit će pozvani na njegovo potpisivanje.

Olakšavajuća okolnost je, kako ističe ministar, što je već ranije usvojen Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja tako da na konačno potpisivanje ovog Kolektivnog ugovora neće uticati Odluka o privremenom finansiranju kantona.

Predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata radnika uposlenih u zdravstvu BPK Goražde Emir Baščelija kaže da je sastanak protekao u pozitivnoj atmosferi i da će se nakon što Vlada da saglasnost na Protokol, punom snagom krenuti u daljne pregovore oko potpisivanja novog Kolektivnog ugovora budući da je primjena starog ugovora istekla.

On se nada da će se to desiti i prije 45 dana, koliko iznosi zakonski rok za njegovo donošenje te da Sindikat, sudeći prema prvom sastanku, neće morati pribjeći i drugim alatima s ciljem njegovog konačnog donošenja.

www.bpkg.gov.ba