Održan sastanak sa predstavnicima Bošnjaka iz općina u Republici Srpskoj

Predsjedavajuća Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Daliborka Milović sastala se danas sa predstavnicima Bošnjaka iz općina u Republici Srpskoj.

Sastanku održanom u prostorijama Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prisustvovali su predstavnici Općine Višegrad – Muamer Sofović i Edin Karaman, Općine Čajniče – Izet Alihodžić, Općine Novo Goražde – Ibrahim Drljević, Fuad Mašić i Nedim Džafović, dok je sa sastanka opravdano bio odsutan predstavnik Općine Foča Izet Spahić.

Na sastanku je razgovarano je o položaju povratnika Bošnjaka u Republiku Srpsku.

Nakon provedene rasprave, donesen je zaključak da se za narednu sjednicu Skupštine BPK Goražde pripreme izmjene i dopune Zakona o pravima lica koja se iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta, te da se amandmanski djeluje na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kako bi se ekonomski kod – Tekući transferi neprofitnim organizacijama, gdje je planiran iznos od 30.000 KM, povećao na iznos od 200.000. KM.

www.bpkg.gov.ba