Vlada BPK Goražde:Javni konkurs za popunu policijskih službenika nije raspisan u skladu sa zakonom i treba ga poništiti

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na jutrošnjoj 23.vanrednoj sjednici, nakon razmatranja mišljenja ministarstava pravosuđa, unutrašnjih poslova i finansija, zauzela je stav da Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona nije raspisan u skladu sa zakonom i da ga treba poništiti.

U zaključku kojeg je Vlada usvojila, između ostalog, stoji:

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde smatra da Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u početnom činu “policajac” i “mlađi inspektor” od 05.01.2021. godine nije raspisan u skladu sa Zakonom o budžetima Federacije BiH i Odlukom o privremenom finansiranju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te da isti treba poništiti.

U skladu sa članom 1. ovog Zaključka Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će staviti van snage Odluku o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa broj: 03-30-2374/20 od 29.12.2020. godine.

  1. Po usvajanju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021. godinu i sticanju uslova za ponovno raspisivanje konkursa a na prijedlog resornog ministarstva, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će razmatrati prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za ponovno raspisivanje Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u početnom činu “policajac” i “mlađi inspektor”, navodi se u zaključku Vlade BPK Goražde.

U nastavku sjednice, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona donijela je Odluku o odobravanju akontativne isplate novčanih sredstava u iznosu od 60.000 KM za sedam sportskih klubova s područja našeg kantona, kao dio novčanih sredstava za podršku sportskim klubovim za redovne programe u 2021.godini.