Odluka o razrješenju zamjenice predsjedavajuće Skupštine BPK Goražde spada u listu vitalnih nacionalnih interesa

Predsjedavajuća i zamjenica predsjedavajuće Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Daliborka Milović i Edita Velić, na danas održanom sastanku donijeli su odluku kojom su potvrdile da odluka o razrješenju zamjenice predsjedavajuće Skupštine BPK Goražde spada u listu vitalnih nacionalnih interesa.

Kako je istaknuto na sastanku, na 9. vanrednoj sjednici koja je održana 05. februara 2021.godine, kod tačke dnevnog reda prijedlog Odluke o potvrđivanju razrješenja zamjenice predsjedavajuće Skupštine BPK Goražde pokrenut je vitalni nacionalni interes u skladu sa članom 70. poslovnika Skupštine BPK Goražde koji glasi: „Ako najmanje dvojica od predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine tvrde da neki zakon, drugi propis ili akt Skupštine spada u listu vitalnih nacionalnih interesa iz prethodnog člana, za njegovo usvajanje potrebna je većina glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u Skupštini.”

Odluka

www.bpkg.gov.ba