Drakovac: Vodostaj je danas u blagom opadanju

Rijeka Drina jučer se izlila iz korita u dijelovima Grada Goražda, ali nije bilo veće materijalne štete. Vodostaj je danas u blagom opadanju i prema mjerenjima na hidrološkoj stanici u Goraždu u 12 sati iznosio je  209,96 cm.

Pomoćnica gradonačelnika za civilnu zaštitu i mjesne zajednice Samira Drakovac, naglašava da su porast vodostaja Drine i drugih vodotoka na području Grada Goražda, uslovile padavine, otapanje snijega kao i ispuštanje vode iz HE Mratinje.

„ Situacija je bila prilično neizvjesna ali srećom nije bilo veće štete na materijalnim objektima niti su ljudski životi bili ugroženi. Rijeka Drina jeste bila na nivou koji za Goražde znači redovna odbrana od poplava, na nivou od 275 cm. Sve jedinice CZ su bile u stanju pripravnosti i koordinirali smo na terenu kako bi se ugroženi objekti ili pokretne stvari u njima zaštitili, a jutros smo obišli sva ugrožena područja kako bi na licu mjesta sagledali situaciju“ – pojašnjava Drakovac.

Naglašava da se rijeka Drina izlila iz korita u mjesnim zajednicama Osanica, Vranići, Sadba, Mravinjac, Zupčići, Goražde II i Goražde III, gdje je došlo  plavljenja zemljišta, puteva  i vikend objekata u priobalju

„  Šetalište Mustafe Muratspahića u centru grada jučer je bilo poplavljeno, jutros se voda povukla ali i dalje smatramo da treba obustaviti kretanje ovim dijelom i da se ne treba koristiti.  Obišli smo i naselje Glamoč gdje je Podhranjenski potok prijetio da s eizlije, međutim intervencijom JKP „6.mart“ omogućen je protok vode i spriječeno plavljenje jednog stambenog objekta. Mjesne zajednice u probalju  Drine  su imale veće rizike i došlo je do plavljenja puteva, izletišta i poljoprivrednog zemljišta ali nema veće materijalne štete“ – precizirala je ona.

Dodala je da je nakon poplava koje su Goražde zadesile u decembru 2010. Godine, donekle opravdana bojazan građana

„ Kada je pitanju redovna odbrana od poplava što se tiče grada Goražda to je 280 cm i jučer smo bili nagdje na toj granici i obzirom na iskustva kakva smo imali 2010. Godine, ova situacija je nosila osjećaj zeblje, straha i neizvjesnosti jer vodostaj je rastao kako smo ulazili u noć. Nivo rijeke Drine koji smo imali 2. Decembra 2010. Godine bio je 564 cm. Računajući da sada imamo obaloutvrdu koja je rađena prošle i pretprošle godine i koja je rezultat tih posljedica iz 2010. možemo reći da je Grad Goražde na većem nivou zaštite od poplava. Ipak, u saradnji sa KU CZ  i drugim nadležnim institucijama pratićemo situaciju i narednih dana a  prognoze meteorologa bi trebale  odgoditi  veće povećanje vodostaja“ – kazala je pomoćnica gradonačelnika za civilnu zaštitu i mjesne zajednice Grada Goražde.