Goražde protiv nasilja u globalnoj kampanji „Jedna milijarda ustaje“

 Izvedbom revolucionarnog plesa  uz pjesmu „Break the chain“ u Gradskoj dvorani „Mirsad Hurić“ Goražde se danas po deveti put zaredom pridružilo globalnoj kampanji „Jedna milijarda ustaje i pleše“ u znak podrške žrtvama nasilja.

U organizaciji Udruženja žena „Seka“, aktivisti ovog te drugih udruženja žena i mladi osnovnih i srednjih škola jasno su rekli „NE“ svim oblicima nasilja. Ovogodišnja kampanja realizovana je u skladu sa ograničenjima epidemioloških mjera koje su na snazi

„   Realizacijom današnje kampanje želimo da podržimo žrtve nasilja, da im kažemo da nisu same i da ih ohrabrimo da prijave nasilje i isto tako da pošaljemo jasnu poruku da želimo da svaka žrtva bude adekvatno zaštićena i zbrinuta a da svaki  počinilac  nasilja bude adekvatno kažnjen i odgovara za svoja djela. Mi danas želimo da edukujemo i širimo kulturu nenasilja, želimo da pričamo o nasilju kao našem zajedničkom problemu, jer nasilje se dešava“ . kazal aje koordinatorica Udruženja žena „Seka“ Amina Sarajlić.

Naglasila je da o potrebi borbe protiv ove pojave svjedoči činjenica  da je nasilje u raznim oblicima prisutno i na području BPK Goražde

„ Sami podaci iz prošle godine govore da je i na području BPK Goražde došlo do porasta slučajeva nasilja zato što je ta godina bila puna izazova u kojoj smo bili izloženi raznim ograničenjima i zabranama kretanja zbog čega je povećan broj žrtava nasilja na području ovog kantona. Djeca i mladi koji su danas plesali  zajendo s nama su uputili simboličan poziv da se prekine lanac nasilja. Naša poruka sa današnje kampanje je vrlo jasna iako mi znamo da jedan dan plesa neće promijeniti svijet ali će nas sigurno pozvati da preispitamo vrijednosti u kojima živimo i šta želimo promjeniti tako da svi od sebe možemo doprinijeti širenju kulture nenansilja i da sve žene, djevojke i djevojčice žive u jednom društvu u kojem nema nasillja“ – istakla je Sarajlić.

Naglasila je da su u Udruženju Seka posebno ponosni na činjenicu da generacije djece i mladih u Goraždu rastu sa ovom kampanjom

„ Zaista smo ponosni na njihovu želju i motivaciju da godinama na svoj način govore da su protiv nasilja u bilo ojem obliku i protiv bilo koga. Želimo da kroz njihovo aktivno učešće, djeca i mladi budu pokretačka snaga te d au njim arazvijamo svojest o društvenpoj odgovornosti i aktivizmu“ – istakla je koordinatorica Udruženja „Seka“.

Simboličnim performansom, noseći transparente protiv nasilja , svoj doprinos današnjoj kampanji dali su  mladi Goražda okupljeni u Mreži vijeća učenika BPK-a, Asocijacija srednjoškolaca BiH – Lokalni tim Goražde i World Vision BiH

„ Mladi su itekako svjesni prisutnosti pojave nasilja u društvu i žao nam je što veći broj mladih  zbog ograničenja nije mogao učestvovati u ovogodišnjoj kampanji ali dio nas je danas tu da pošaljemo simbolične poruke kojima želimo da damo podršku svim ženama koje sa nalaze u situaciji da trpe nasilje da isto prijave i izađu iz tog kruga i izbore se za sebe“ – kazala je  predsjednica Mreže vijeća učenika BPK Goražde Vildana Bašić.

Doprinos kampanji dale su i članice  UŽ „Ustikolina“ , Udruženje žena za ruralni razvoj Općine Pale u FBiH,  Asocijacija žena pri MZ Zupčići i Neformalna grupa žena iz Mravinjca“ a kampanju tradiionalno podržava i Centar za socijalni rad BPK Goražde

„ Ovakve preventivne aktivnosti su jako bitne iz razloga što i onda kada pričamo o nasilju želimo reći da zajednica treba da osudi svaki vid nasilj i da treba razvijati stopu nulte tolerancije. Uvijek trebamo imati na umu da su žrtve nasilja vrlo često naše sestre, majke , kćerke, partnerice ili partneri. Bitno je naglasiti da je nasilje krivično djelo i da je nedopustivo. Žrtve nasilja ne trebaju da šute i opravdavaju nasilje već da progovore i prijave ga jer one imaju zaštitu kroz Krivični zakon i Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i postoje mjere zaštite kojima će se pružiti podrška žrtvi ali isto tako i sankcije počiniocima nasilja“ – kazala je direktorica Centra za socijalni rad BPK Goražde Sanela Zec.