MINISTAR ZA BORAČKA PITANJA I PREDSTAVNICI FONDACIJE „ISTINA ZA GORAŽDE“ I UDRUŽENJA SDNRP „ZLATNI LJILJAN“ POSJETILI PORODICU HODO

Ministar za boračka pitanja BPK Goražde Edin Aganović zajedno sa predstavnicima Fondacije „Istina za Goražde“ i udruženjem SDNRP „Zlatni ljiljan“ posjetiIi su porodicu demoblisanog borca Ismeta Hoda u MZ Posestra.  Ismet je nezaposleni demobilisani borac, otac dvoje maloljetne djece čija je supruga Aldijana Hodo teško oboljela i nalaze se u teškoj materijalnoj situaciji. Prilikom posjete uručena je novčana pomoć u iznosu od 1.200 KM koju je poslao naš sugrađanin Džemal Bičević sa porodicom iz Australije. Također je uručen prehrambeni i higijenski paket.
Ministar za boračka pitanja upoznao je Ismeta sa pravima koja ima kao demobilisani borac u konkretnom slučaju, koja može ostvariti putem resornog ministarstva nakon usvajanja budžeta za 2021. godinu.
Ismet se zahvalio na posjeti, a posebnu zahvalnost je izrazio Džemalu Bičeviću i njegovoj porodici.