U prošloj godini manje krivičnih dijela

Stanje sigurnosti na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde  u prošloj godini bilo je zadovoljavajuće.  U odnosu na godinu prije, tokom 2020. došlo je do smanjenja broja krivičnih i drugih djela.

Šef Odsjeka za zaštitu tajnih podataka i analitiku Uprave policije MUP-a BPK Goražde Mirsad Kamenica ističe da je to dijelom i rezultat odgovornosti građana usljed mjera koje su na snazi zbog koronavirusa.

” U prošloj godini smanjen je broj registrovanih krivičnih djela za 17 u odnosu na 2019. godinu. Tokom prošle godine registrovana su ukupno 84 krivična djela od kojih je 68 ili 80,95 posto izvršeno od strane poznatih počinlaca i 16 od strane nepoznatih počinilaca. Od toga je rasvjetljeno pet krivičnih djela koje su počinili nepoznati počinioci, dok ukupna rasvjetljenost krivičnih djela iznosi 82,02 posto” – pojasnio je Kamenica

Precizirao je da je riječ o krivičnim djelima protiv imovine (Prijevara, Krađa, Teška krađa, Oštećenje tuđe stvari…), krivičnim djelima protiv zdravlja ljudi, zatim protiv braka, porodice imladeži te KD protiv okoliša, poljoprivrede i prirodnih dobara

” U 2020. godini došlo je do povećanja broja prekršaja a registrovano je 126 počinjenenih od strane 162 lica, što je za 21 prekršaj  i 47 lica više, u odnosu na 2019. godinu. Zabilježeno je smanjenje broja saobraćajnih nesreća a ukupno 62 zabilježene su u sve tr općine kantona, što je za 15 manje u odnosu na godinu prije” – pojasnio je Kamenica.

Naglasio je da je proteklu godinu  u oblasti stanja sigurnosti obilježila i veoma dobra saradnja sa policijskim stanicama u okolnim općinama Republike Srpske te  Graničnom policijom po pitanju  migrantske krize.