Riječ po riječ 18.2.2021. Tema: Vlast u BPK Goražde