Ova dionica je duga 99 kilometara, a sadašnje vrijeme putovanja u zimskim uvjetima je skoro dva i po sata i veoma je otežano i opasno zbog planinskog prijevoja Hranjen.

Fazno građenje

U JP Autoceste FBiH su podsjetili da se od februara 2019. godine radi na prvoj fazi, probijanju glavne i servisne cijevi tunela Hranjen. Dodaju da je u toku izrada glavnog projekta brze ceste koji će biti završen u septembru ove godine.

– Projekat brze ceste Prača – Goražde, na dionici Hrenovica – Hranjen – Goražde, u okviru prve faze realizacije Projekta cestovnog povezivanja Goražda i Sarajeva, definirala je Vlada FBiH svojom odlukom o utvrđivanju javnog interesa sa početkom izgradnje iz decembra 2017. godine. S obzirom na tehničku složenost i potrebu izdvajanja velikih finansijskih sredstava za realizaciju cjelovitog projekta, utvrđena je faznost građenja. Prva faza znači izgradnju jednog kolovoza sa dva smjera, koji će imati sve tehničke projektne elemente za kategoriju brze ceste – pojašnjavaju iz JP Autoceste FBiH i dodaju:

– Druga faza znači dogradnju drugog kolovoza i kompletiranje svih građevinskih elemenata (uključujući i instalacije i opremu), što omogućava punu funkcionalnost brze ceste, kad to budu zahtijevale saobraćajne potrebe, a dopuštale finansijske mogućnosti upravljača brze ceste.

Podsjećaju da se od februara 2019. godine radi prva faza LOT 1, na probijanju glavne i servisne tunelske cijevi i izradi primarne podgrade tunela Hranjen dugog 5,5 km po modelu ugovora “projektuj i izgradi”, a izvođač je Euro-Asfalt Sarajevo. Rok za izvođenje radova je 36 mjeseci. Ugovorena vrijednost radova je 69.999.900 KM bez PDV-a.

– Realizacija LOT 2 prve faze, odnosno kompletiranje tunela Hranjen, što uključuje izradu sekundarne obloge i potpuno opremanje tunela Hranjen, te izgradnju dijelova ceste ispred i iza tunela, ukupne dužine 12,9 km planirana je od kraja 2021. godine. U toku je izrada glavnog projekta koji će biti završen u septembru ove godine. Nakon čega će se raspisati tenderska procedura izbora izvođača radova i nadzora. Rok izgradnje je 30 mjeseci, a procijenjena vrijednost radova je 120 miliona KM bez PDV-a – kažu u Autocestama FBiH.

Najkraća povezanost Sarajevskog i Goraždanskog kantona

Ukazuju da je primarni značaj ove dionice brze ceste Prača – Goražde, najkraća funkcionalna cestovna povezanost Goražda, odnosno Bosansko-podrinjskog kantona, sa Sarajevom, a onda i ostalim dijelovima Federacije BiH.

– Širi značaj ove dionice za Federaciju BiH je integracija ovog pravca u savremenu cestovnu infrastrukturu koja će biti u funkciji bolje i intenzvnije međuentitetske, međudržavne i regionalne saobraćajne povezanosti u funkciji jačanja saradnje i ekonomskih aktivnosti i ukupnog prosperiteta svih zainteresovanih strana – kazali su.