Saradnja Vlade BPK Goražde sa međunarodnim organizacijama „British Council“ i UNDP-om u BiH donosi benefite svim građanima kantona

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća upriličila je danas press konferenciju na kojoj je govorila o značaju potpisanih memoranduma o razumijevanju Vlade našeg kantona sa međunarodnim organizacijama „British Council“ i UNDP-om u BiH.

Međunarodna organizacija „British Council“ koja djeluje na polju obrazovanja i uspostavljanju kulturnih veza, uz finansijsku podršku Evropske unije implementira dvogodišnji program pod nazivom „Program EU za mlade državne službenike u BiH “ u kojem će, prema potpisanom memorandumu, po prvi put učešće uzeti i BPK Goražde. Riječ je o programu za izgradnju kapaciteta mladih državnih službenika koji se provodi od prvog februara 2020.godine do prvog februara 2022.godine.

Prema riječima premijerke BPK Goražde, cilj dvogodišnjeg programa je pomoć Bosni i Hercegovini pri razvoju profesionalnog i depolitizovanog sistema javne uprave kroz omogućavanje stručnog usavršavanja i mobilnosti za novu generaciju državnih službenika koji će biti zaduženi za proces pristupanja EU i koji će voditi ka promjenama tokom procesa proširenja.

„U ovoj godini očekujemo značajnije korake na putu Bosne i Hercegovine ka sticanju kandidatskog statusa, te s toga provodimo i čitav niz mjera i aktivnosti u okviru Bosansko – pidrunjskog kantona Goražde, koje će ovaj proces zahtijevati. Tu prije svega mislim na reformu javne uprave i pravosuđa, kao i usklađivanje kantonalnog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije. Potpisom Memoranduma o razumijevanju Vlade BPK i međunarodne organizacije „British Council“ omogućava se mladim državnim službenicima iz našeg Kantona da učestvuju u projektu“-na press konferenciji istaknula je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Kada je riječ o Memorandumu o razumijevanju između Razvojnog programa ujedinjenih nacija (UNDP) i Vlade BPK Goražde, tu se s ciljem jačanja sistemskog pristupa u planiranju i upravljanja razvojem provodi niz projekata, a jedan od značajnijih je Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP). Cilj potpisivanja memoranduma je da se osim definisanja saradnje odrede i smjernice na poljima djelovanja, sa akcentom na održiv i inkluzivan razvoj, unaprjeđenje sistema planiranja i upravljanja razvojem, pružanje javnih usluga te socijalnu koheziju.

„Organizacija UNDP već dugi niz godina pruža podršku Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Osim finansijske i konsultantske podrške koju su pružili pri izradi nove Strategije BPK Goražde za period 2021-2027.godina, čija je vrijednost prema procjenama veća od 150.000KM, pruža se podrška održivom i inkluzivnom razvoju, zaštiti okoliša, raznim projektima energetske efikasnosti te mnogim projektima čije benefite osjećaju svi građani BPK Goražde. Pojavom pandemije viursa COVID-19, zahvaljujući dobroj saradnji Vlade BPK Goražde sa međunarodnom organizacijom UNDP, u 2020.godini, iz donatorskih sredstava, za potrebe zdravstvenih ustanova s područja BPK Goražde nabavljeni su neophodni medicinski aparati te vrijedna medicinska i zaštitna oprema namijenjena za borbu protiv virusa COVID-19“-ovom prilikom kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Potpisivanjem memoranduma sa ove dvije međunarodne organizacije, Vlada BPK Goražde održava konkretnu saradnju, što se reflektuje kroz podršku našem kantonu te boljem pozicioniranju unutar FBiH.

www.bpkg.gov.ba