Serijal ‘Odrastanje’ daje savjete stručnjaka u slučajevima vršnjačkog nasilja

Povodom Dana ružičastih majica, međunarodnog Dana borbe protiv vršnjaškog nasilja, koji se svake godine širom svijeta obilježava posljednje srijede u februaru, organizacija  World Vision BiH  javnosti čini dostupnim savjete stručnjaka o tome šta učiniti kada sumnjamo na slučaj vršnjačkog nasilja.

Prepoznavajući postojeću i sve veću potrebu djece, mladih i roditelja da se konsultuju, dobiju odgovore i savjet stručnjaka na niz pitanja s kojima se suočavaju tokom ovog izazovnog perioda, World Vision BiH je u saradnji sa Bosansko-hercegovačkom integrativnom dječijom i adolescentnom psihoterapijskom Asocijacijom (BHIDAPA) producirao serijal Odrastanje.

Serijal se sastoji od 11 informativnih i edukativnih video materijala u kojima priznate psihologinje i dječije i adolescentske psihoterapeutakinje djeci i roditeljima govore o načinima na koje se mogu nositi sa usamljenošću, razvodom roditelja, nasiljem u porodici i vršnjačkim nasiljem, te osamostaljivanjem djeteta i promjenama koje se dešavaju u tinejdžerskoj dobi. Pored toga, serijal donosi savjete i tematizira pitanja koja su u našem društvu još uvijek tabu i o kojima se malo govori kao što su samopovrjeđivanje i seksualnost kod mladih.

Pitanja kojima se serijal bavi prikupljena su u toku svakodnevih razgovora koje osoblje nevladine organizacije WV BiH svakodnevno vodi sa djecom, mladima i roditeljima u zajednicama širom BiH.

– Cilj nam je djeci, mladima i njihovim roditeljima i starateljima pružiti kvalitetne i stručne odgovore na set autentičnih i aktuelnih pitanja roditelja i djece i mladih koji se često suočavaju sa izazovima roditeljstva i odrastanja i u tom životnom zadatku se osjećaju usamljeni i nepodržani. Sretni smo sto sa našim uvaženim partnerima iz BHIDAPA-e, ovu vrstu podrške možemo učiniti dostupnom većem broju djece, mladih i roditelja širom BiH – izjavila je predstavnica nevladine organizacije World Vision BiH Dragana Bulić.

Odnos roditelj-dijete ključni je faktor u odrastanju djeteta u zdravu i zadovoljnu ličnost koja je svjesna vlastitih vrijednosti i potencijala. Zbog toga je pitanje roditeljstva i roditeljskih kompetencija neophodno aktuelizirati i majkama i očevima pružiti informacije i podršku u procesu odgoja djeteta.

– Mi se u našem radu svakodnevno susrećemo sa nedoumicama koje djeca i mladi imaju tokom odrastanja, ali i potrebom roditelja za podrškom i savjetima stručnjaka o roditeljstvu. Želja nam je da otvorimo prostor za razgovor o temama koje se u našem društvu još uvijek smatraju osjetljivim – izjavila je psihoterapeutkinja i direktorica BHIDAPA-e Mirela Badurina, saopćeno je iz World Visiona BiH.