Riječ po riječ 25.2.2021. Tema:Kako politika utiče na stanje u BPK Goražde, kakva je budućnost ovog kantona?