Utvrđen prijedlog Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2021 – 2026. godina

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona na današnjoj 81.redovnoj sjednici izdvojila je novčana sredstva kako bi nagradila pet hrahrih Goraždana koji su učestvovali u spašavanju maloljetne djevojke iz rijeke Drine.

Ovaj hrabri čin dokaz je neustrašivosti goraždanskog duha i zajedništva koji se uvijek iskazivao u ovakvim situacijama. Simbolične nagrade spaciocima, kao i pismene pohvale Kantonalnog štaba civilne zaštite koje će im biti uručene na svečanoj sjednici Štaba povodom obilježavanja 1.marta, Međunarodnog dana civilne zaštite, naša su zahvalnost i pokazatelj da smo ga prepoznali i da ga trebamo i dalje njegovati, istaknuto je ovom prilikom.

Vlada nije imala primjedbi na nacrt i u formi prijedloga u skupštinsku proceduru uputila je Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2021 – 2026. godina, kao strateški vizionarski dokument petogodišnjeg pregleda stanja i vizije razvoja sistema zaštite i spašavanja.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je utvrdila koeficijenat 0,80 za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica za period januar-decembar 2021.godine. Visina koeficijenta se nije mijenjala u odnosu na prošlu godinu, a prema proračunu potrebnih sredstava za period od 12 mjeseci, za otvarivanje ovog prava za 325 korisnika treba obezbijediti 735.000 KM, odnosno 61.000 KM na mjesečnom nivou, pod uslovom da jedan mjesec učešća u Oružanim snagama ARBiH iznosi 4 KM, kako je utvrđeno ovom odlukom.

www.bpkg.gov.ba