OHR pisao Skupštini u Goraždu: Rišljanin, Milović i Velić su nezakonito smijenjene

Ured visokog predstavnika u BiH (OHR) uputio je dopis Skupštini BPK u kojem između ostalog stoji da odluke donesene na 10. vanrednoj sjednici, na kojoj je došlo do smjene dopredsjedavajuće Skupštine Edite Velić i ministrice unutrašnjih polsova Nizame Rišljanin, nisu zakonite, te da je predsjedavajuća Skupštine BPK Goražde Daliborka Milović.

U pismu koje je uputio visoki predstavnik u BIH Valentin Inzko između ostalog se ističe da je promjenama u skupštinskom rukovodstvo bez uzimanja u obzir ustavnog i zakonskog okvira koji uređuje postupak pokretanja vitalnog nacionalnog interesa i pravila koja uređuju postupak sazivanja sjednica Skupštine BPK-a i njen rad, zanemarivanjem važećeg ustavnog i zakonskog okvira ugrožena vladavina prava i sposobnost institucija BPK-a da vrše svoje nadležnosti u najboljem javnom interesu.

“Na osnovu informacija koje su dostavljene OHR-u, iako je Kantonalna skupština na svojoj 9. vanrednoj sjednici održanoj 5. 02. razmotrila predloženu odluku o smjeni dopredsjedavajuće Skupštine Edite Velić, i predsjedavajuća Skupštine Daliborka Milović i dopredsjedavajuća Skupštine Velić su pokrenule mahanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Osim toga i Klub srpskog naroda je konsenzusom pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa predloženom odlukom. U tom smislu važno je podsjetiti se na ustavni i zakonski okvir koji je trenutno na snazi u vezi sa postupkom pokretanja vitalnog nacionalnog interesa u kantonalnom zakonodavstvu, posebno član V.2.7a Ustava FBiH, koji predviđa da ukoliko više od jednog predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg zakonodavnog organa kantona pokrene postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa, za usvajanje takvog akta potrebna je većina glasova unutar svakog od klubova konstitutivnih naroda zastupljenih u datoj skupštini kantona. Ovaj postupak nije izvršen. Iako je Klub bošnjačkog naroda glasao za usvajanje predloženog akta, klubovi hrvatskog i srpskog naroda to nisu učinili i stoga je potrebno provesti i glasanje u klubovima hrvatskog I srpskog naroda o predloženoj odluci” stoji u Inzkovom pismu.

On dalje podsjeća da pokretanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa od strane više od jednog predsjedavajućeg ili dopredsjedavajućeg ne podliježe razmatranju tog pitanja pred Vijećem za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa pri Ustavnom sudu.

“Nakon prekida 9. vanredne sjednice zbog nedostatka kvoruma, istog dana, jedan od dopredsjedavajućih Edim Fejzić, na zahtjev određenog broja članova Skupštine, sazvao je “10. vanredno zasjedanje”, zanemarujući odredbe Poslovnika o radu skupštine BPK Goražde koje se tiču odgovornosti predsjedavajućeg za sazivanje sjednice skupštine, kojima se, između ostalog, predviđa da zamjenik predsjedavajućeg ima pravo da sazove sjednicu skupštine kada je predsjednik spriječen da to učini ili u slučaju da isti odbije da sazove sjednicu. Iz dostupnih informacija čini se da nijedan od ova dva uslova koja bi dopredsjedavajućem Fejziću omogućila da sazove paralelnu sjednicu nije bio ispunjen. Shodno tome, taj događaj nije ispunio neophodne zakonske uslove da bi se smatrao sjednicom Skupštine, a akti donijeti tom prilikom ne mogu se smatrati važećima, uključujući i pokušaj smjene dopredsjedavajuće Velić te potvrđivanje novog člana rukovodstva Kantona, kao i odluke o smjeni i postavljanju novog ministra unutrašnjih poslova BPK Goražde. Štaviše, članovi prisutni na “vanrednom zasedanju” Skupštine zanemarili su postupak vitalnog nacionalnog interesa koji je pokrenut istog dana u vezi sa predloženim aktom o smeni dopredsjedavajuće Velić”, pojasnio je Inzko.

U pismu je podsjetio sve izabrane i imenovane zvaničnike u Skupštini, kao i sve političke stranke, na obavezu da u svakom trenutku rade u skladu sa ustavnim i zakonskim okvirom, a Skupštinu BPK Goražde pozvao da se vrati na situaciju prije prekida 9. vanredne sjednice.

“Predsjedavajuća Skupštine BPK Milović i dalje bi trebalo da se smatra predsjedavajućom Skupštine, a Edita Velić i dalje dopredsjedavajućom. Pored toga, obaviješten sam da je na “sjednici” održanoj 23. februara kantonalna skupština usvojila budžet Kantona za 2021. godinu. Da bi se spriječili buduća osporavanja budžeta, nakon nastavka 9. vanredne sjednice Skupština BPK treba da razmotri budžet za 2021. godinu, na sjednici koja će se sazvati uz potpuno poštivanje važećih pravila. Konačno, dozvolite mi da naglasim da je važno da se postupak pokretanja vitalnog nacionalnog interesa ne koristi prekomjerno i da to bude samo da bi se zaštitio legitimni interes jednog ili više konstitutivnih naroda, posebno u situaciji kada Vijeće za vitalni nacionalni interes Ustavnog suda FBiH nije funkcionalno i ne može raditi i donositi odluke, zbog činjenice da nadležne vlasti na nivou FBiH nisu provele nominaciju sudija za upražnjena mjesta u Sudu, čime bi omogućili da oba doma Parlamenta FBiH ispunjavaju svoje obaveze u tom pogledu”, stoji u pismu upuženom Skupštini BPK Goražde.