Vlada BPK Goražde će pružiti podršku sufinaniranju projekta zapošljavanja lokalnog stanovništva s prostora općine Pale u FBiH

Caritas Švicarske u BiH implementira projekat “Socio-ekonomska održivost i podrška lokalnom stanovništvu Gornje-drinske regije (SELLS)”, u kojem bi učešće trebala uzeti i općina Pale u Federaciji BiH.

Projekat ima za cilj podržati pojedince i porodice, lokalna udruženja i male biznise koji imaju ideju na koji način uvećati vlastito prihodovanje, a spadaju u kategoriju nezaposlenih, zaposlenih sa nedovoljnim primanjima i druge kategorije stanovništva u nepovoljnom ekonomskom i socijalnom položaju. Projekat obuhavata 7 opština Gornje-drinske regiie: Čajniče, Foča FBiH, Foča RS, Novo Goražde, Višegrad, Pale FBiH i Rudo.

Na sastanku premijerke BPK Goražde Aide Obuće sa načelnikom općine Pale u FBiH Alminom Ćutukom i predstavnikom Caritas-a Zlatanom Savićem predstavljene su dvije aktivnosti koje bi ova općina realizovala uz podršku Caritas-a. Budući da je za njihovu realizaciju potrebno i finansijsko učešće općine, koje prema riječima načelnika Ćutuka ova općina nije u mogućnosti izdvojiti, neophodna je finansijska podrška Vlade BPK Goražde.

Za pojedinačne korisnike koji prođu predviđene treninge, osigurana je finansijska podrška u iznosu do 5,000 KM, kroz period od naredne 4 godine. Udruženja, zadruge, ili drugi oblici zajedničkog poslovanja mogu biti podržani iznosom do 15,000 KM, kroz isti period. Caritas Švicarske će pratiti napredak korisnika, u uskoj saradnji sa opštinskim predstavnicima kako bi se ostvarili najbolji rezultati. Budući grantovi će biti finansirani od strane Caritasa Švicarske u iznosu od 40%, opštine 40% i samih korisnika do 20%.

Kako je istaknuto na današnjem sastanku , uz dobru saradnju na prostoru lokalne zajednice u prethodnih godinu dana, provedeno je niz treninga za lokalno stanovništvo te odabrano 12 domaćinstava i 2 privredna subjekta sa prostora lokalne zajednice koja bi imala mogućnost za dodjelu granta za finansiranje njihovih biznis planova.Za učešće u ovom projektu neophodno je obezbijediti 23.000 KM.

Kada je riječ o drugoj aktivnosti koja bi se takođe realizovala u okviru ovog projekta, radi se o sufinansiranju zapošljavanja lokalnog stanovništva sa prostora lokalne zajednice Pale u FBiH. Riječ je o zapošljavanju od 25-30 lica, starosne ob 0d 18 do 35 godina života, uglavnom žena na period od tri godine, u tekstilnoj industirji „Mraz“ d.o.o. u općini Pale Republika Srpska. Za realizaciju ove aktivnosti neophodno je osigurati finansijsko učešće općine Pale u FBiH u iznosu od 20.000 KM.

Nakon prezentacije projekta, premijerka BPK Goražde Aida Obuća obećala je podršku projektima koji bi se implementirali na prostoru ove lokalne zajednice, smatrajaći da je njihova realizacija od posebnog značaja u vrijeme pandemije virusa COVID-19. Zapošljavanje oko 30 ljudi sa prostora ove lokalne zajednice, umnogome će doprinijeti razvoju općine, a samim tim i prevazilaženju poteškoća sa kojim se susreće. U skladu sa zakonskim mogućnostima Vlada BPK Goražde, podršku će pružiti kroz Program podrške drugim niovima vlasti, istaknuto je ovom prilikom.