Vlada Japana odobrila 381.000 KM za projekte u Goraždu, Nevesinju i Fojnici

Vlada Japana odobrila je približno 381.000 KM za tri projekta u Goraždu, Nevesinju i Fojnici, za primarnu zdravstvenu zaštitu i zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba.

Sredstva su osigurana za dva projekta nabavke sanitetskih vozila i medicinske opreme za domove zdravlja u Goraždu i Nevesinju i jedan projekt nabavke poljoprivredne opreme za Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići u Fojnici.

Grant ugovore potpisali su danas u Sarajevu ambasador Japana u BiH Ito Makoto i direktori tih ustanova u Ambasadi Japana u Sarajevu.

Tako će za projekt opremanja JU Dom zdravlja “Dr Isak Samokovlija” u Goraždu biti izdvojeno oko 141.000 KM za nabavku dva sanitetska vozila, a za projekt opremanja JZU Dom zdravlja Nevesinje sanitetskim vozilom i medicinskom opremom odobreno je oko 105.400 KM i sredstvima će biti omogućena nabavka jednog sanitetskog vozila i medicinske opreme.

Također, za projekt opremanja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići poljoprivrednom opremom odobreno je 134.600 KM i time je omogućena nabavka jednog traktora i 20 priključnih mašina za potrebe zemljoradnje.

Inače, Zavod, koji se nalazi u Fojnici, je jedna od ustanova socijalne zaštite koju je osnovao Parlament Federacije BiH s ciljem pružanja podrške osobama sa mentalnim poteškoćama.

Ova donacija će Zavodu omogućiti da svojim štićenicima kroz poljoprivredne aktivnosti pruži bolji rehabilitacijski program od kojeg će direktnu korist imati godišnje oko 310 korisnika, saopćeno je iz japanske ambasade u BiH.

fena