Obuća :Apelujemo na kliničke centre i bolnice, Goraždu su hitno potrebni pulmolog i anesteziolog

Stanje u zdravstvenom sektoru BPK Goražde je zabrinjavajuće usljed pogoršanja epidemiološke situacije te se sve snage moraju usmjeriti na jačanje zdravstvenog sektora kako bi se izbjegle teže posljedice, zaključak je sastanka premijerke BPK Goražde Aide Obuće i članova kantonalne vlade sa menadžmentima bolnice i doma zdravlja u Goraždu, te Kantonalnog štaba Civilne zaštite i Zavoda za javno zdravstvo.

“Mi se već godinu dana intenzivno borimo sa posljedicama virusa COVID-19 i zaista su svi na izmaku snaga, prije svega zdravstveni radnici. Moramo ojačati zdravstveni sektor, a najveći problem je nedostatak ljekara specijalista kao i ljekara opšte prakse iz razloga što je broj oboljelih i zaraženih medicinskih radnika i ljekara u porastu, tako da ćemo morati tražiti pomoć od drugih kliničkih centara odnosno bolnica. Apelujemo na KCUS i ostale bolnice u Federaciji BiH i šire kako bi, prije svega, obezbjedili specijalistu pulmologa kojeg nemamo i specijalistu anasteziologa, a putem Službi za zapošljavanje ćemo provjeriti da li ima na njihovim evidencijama kadrova koji su nam neophodni, kako bi pomogli našem zdravstvenom sistemu”, izjavila je Aida Obuća, premijerka BPK Goražde.

Kako bi se spriječilo širenje zaraze koronavirusom pod hitno će biti uspostavljen izolatorij u Đačkom domu.

“Mi ćemo tu, kako struka kaže, prebacivati slučajeve koji su za hospitalizaciju, koji imaju blažu kliničku sliku. Obezbjedit ćemo finansijsku pomoć za bolnicu  i Zavod za javno zdravstvo za nabavku lijekova, kiseonika, nabavku briseva i podloga za testiranje. Moramo  pojačati inspekcijski nadzor uz asistenciju policije kako bi se građani upozorili na obavezno poštivanje izrečenih mjera i na taj način olakšali posao našim zdravstvenim radnicima”, izjavila je Obuća,

Razgovarano je i o prelasku na online nastavu u srednjim i osnovnim školama jer je prema dostupnim podacima 16 nastavanika pozitivno ili u izolaciji dok su 43 učenika u izolaciji. Stav resornog ministarstva je da u ovom trenutku još nema potrebe za prelazak  na online nastavu, izuzev u onim školama koje su prinuđene na to zbog nedostatka kadra.

“Sve mjere i svi zaključci koje donosimo su kratkog roka I u zavisnosti od epidemiološke situacije ćemo donositi i neke restriktvinije mjere”, kaže Obuća.