Ponovo oformljen Covid odjel u Kantonalnoj bolnici

Covid odjel u Kantonalnoj bolnici Goražde ponovo je u funkciji  za smještaj pacijenata kojima je zbog koronavirusa potrebna  hospitalizacija. Međutim, problem predstavlja nedostatak ljekara i medicinskog kadra zbog čega se pacijenti za sada neće smještati u vanbolnički izolatorij u Đačkom domu – ističu u Kantonalnoj bolnici. Iz ove ustanove  i danas su upozorili da će u slučaju potrebe to biti moguće jedino formiranjem mješovitih timova bolnice i Doma zdravlja.

Pomoćnica direktora za medicinske poslove  Kantonalne bolnice Goražde  prim.dr Aldijana Begović, naglašava da je ponovno uspostavljanje Covid odjela bilo nužno zbog naglog  povećanja broja zaraženih u BPK Goražde, ali i pogoršanja situacije u KCUS gdje su i iz ovog kantona hospitalizirani pacijenti

“ Jako veliki problem  sa kojim se  suočava ova ustanova je nedostatak kadra jer zaista nas nema dovoljno, posebno ljekara,  i jako teško možemo organizovati rad naših službi i sada  Covid odjeljenja. Praktično, isti nam ljudi moraju raditi na odjelima intenzivne njege nakon operacija, na internom odjelu, hirurgiji i Covid odjelu i to je ono što nas sada trenutno najviše brine i zbog čega bi po meni, trebalo proglasiti vanrednu situaciju u zdravstvenim ustanovama, bar u bolnici, o čemu sam danas razgovaral i sa ministrom” – naglasila je dr. Begović.

Ističe da se iz tog razloga  pacijenti  za sada neće smještati u vanbolnički izolatorij u Đačkom domu.

“  Da bi proradio izolatorij u Đačkom domu kao Covid odjel to definitivno ne možemo sami iznijeti kao bolnica i tu moramo ići na neke mješovite timove bolnice i doma zdravlja. Za sada još imamo mjesta na našem Covid odjelu, trenutno imamo pet pacijenata s tim što planiramo jedan otpust, u funkciji je 15 kreveta  ali za nevolju možemo  i više, jer bilo je u toku novembra i decembra u  jednom momentu i 23 pacijenta” – istakla je Begović.

Naglasila je da su četiri ljekara i oko 15 medicinskih sestara Kantonalne bolnice trenutno  van stroja, kako  zbog Covida tako i drugih zdravstvenih razloga  što, kako je istakla, dovoljno govori o potrebi hitnog obezbjeđenja nužnog kadra .

“ Niko nije na odmoru jer to ne možemo sebi priuštiti i pored ovih koji trenutno rade neki su sa svojim teškim bolestima da ih ne možemo angažovati u Covid odjel. Mi smo napravili neke spiskove i za sada idemo po njima, ali da bi smo prešli u Đački dom potrebno je formirati te mješovite timove bolnice I Doma zdravlja I očekujemo da će takvu odluku danas donijeti krizni stab ministarstva zdravstva” – kazala je ona.