Policijski službenici UP MUP-a BPK Goražde upoziravaju građane da poštuju mjere

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde intenzivirala je rad ne terenu s ciljem suzbijanja širenja koronavirusa.

Po riječima  šefa Odsjeka za zaštitu tajnih podataka i analitiku K MUP-a  Mirsada Kamenice, u skladu sa naredbama kriznih štabova, policijski službenici pružaju asistenciju kantonalnoj Upravi za inspekcijske poslove te upozoravaju građane na poštivanje mjera

„ Pokrenuli smo ponovo akciju uporenja građana kojima dijelimo i jedan broj zaštitnih maski čije je nošenje obavezno. Represivnih mjera proteklih dana nije bilo, već smo samo pružali asistenciju kantonalnoj Upravi za inspekcijske poslove“ – pojasnio je Kamenica.

Podsjetio je da  Uprava policije MUP-a BPK Goražde od početka pandemije postupa po naredbama kriznih štabova na svim nivoima

„ Mi u kontinuitetu  radimo na suzbijanju širenja koronavirusa i te aktivnosti su pojačanje usljed pogoršanja epidemiološke situacije na području BPK. Dakle, upozoravamo građane na  nošenje zaštitnih maski, distancu, kontrolišemo  ograničenje kretanja, javna okupljanja i slično. O tim svim zapažanjima policijski službenici sačinjavaju službene zabilješke i dostavljaju kantonalnoj Upravi za inspekcijske poslove na daljnje postupanje“ – naglasio je Kamenica.