Vanredna sjednica Vlade BPK Goražde

Na današnjoj 26.vanrednoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je naredbe i zaključke Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i aktuelnu situaciju u vezi sa pandemijom COVID-a 19.

Tim povodom, Vlada je zadužila Zavod zdravstvenog osiguranja BPK Goražde da izdvoji interventna novčana sredstva za zdravstvene ustanove sa područja BPK Goražde: Zavod za javno zdravstvo, Kantonalnu bolnicu Goražde i domove zdravlja u Goraždu, Ustikolini i Prači za neophodnu nabavku lijekova, kisika i druge opreme, ,kao i za angažovanje medicinskog kadra u borbi protiv koronovirusa.

S ciljem usklađivanja mjera koje donosi Krizni štab Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je zadužila sekretara i ministre u Vladi da organizuju sastanak sa članovima Kriznog štaba na kojem će se analizirati efekti donesenih mjera i njihove posljedice po privredu, sa prvenstvenim akcentom na zaštitu zdravlja stanovništva. O zaključcima sa ovog sastanka Vlada će donijeti svoj stav na sjednici koja je zakazana za petak.

 

Vlada je zadužila Ministarstvo obrazovanja da u roku od 24 sata održi sastanak sa epidemiologom, menadžmentom osnovnih i srednjih škola, te predstavnicima školskih odbora i vijeća roditeljima na kojem će se donijeti zaključak o organizovanju nastave na području BPK u narednom periodu.

Zatražen je takođe i pojačan rad inspekcijskih organa s akcentom na poštivanje epidemiolških mjera privrednih subjekata i fizičkih lica, a od predstavnika civilne zaštite i JKP „6. mart“ da izvrše dezinfekciju gradskih površina i ulica.