Plaće uposlenicima Centra za socijalni rad nisu isplaćene zbog neispravno popunjene i dostavljene prijave podataka za obračun plaća

Obzirom da su neki mediji pisali o tome da uposlenicima Centra za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde jos uvijek nije isplaćena plaća, a da pri tome nisu pravilno prenijeli izjavu ministra za finansije o razlozima zbog kojih ona nije isplaćena, Ministarstvo za fiinansije izdalo je saopćenje koje je identično ranije datim izjavama ministra.

“ Plaća uposlenicima Centra za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde nije isplaćena jer nije ispravno popunjena prijava podataka za obračun plaće za mjesec februar. Naime, na istu je dopisano lice koje u matičnim podacima nije evidentirano kao uposlenik Centra za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, što je u suprotnosti sa Procedurama i Pravilima za obračun plate i važećim propisima,, a da li je lice koje je dopisano na prijavu podataka za obračun plaće primljeno u skladu sa zakonom i da li je provedena konkursna procedura, utvrđivaće nadležni organi, a ne Ministarstvo za finansije.

Ministar za finansije je naglasio da je Ministarstvo u više navrata pismeno i usmeno tražilo da se ispravno popuni prijava podataka za obračun plaće kako bi se uposlenicima Centra za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde mogla isplatiti plaća, te da se nada da će to nakon današnjeg sastanka biti riješeno i da će biti dostavljena ispravno popunjena prijava podataka za obračun place”, stoji u saopćenju Ministarstva za finansije BPK Goražde.

www.bpkg.gov.ba