Interventna podrška Vlade BPK Goražde zdravstvenim ustanovama

S ciljem pružanja interventne podrške u radu zdravstvenim ustanovama na području BPK Goražde, posebno u periodu borbe protiv pandemije virusa COVID-19, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 27. vanrednoj sjednici donijela je odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 5.000 KM Kantonalnoj bolnici Goražde za nabavku lijekova i neophodnog medicinskog materijala.

Također, na sjednici je usvojena i odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova BPK Goražde za ustupanje na privremeno korištenje vozilo marke OCTAVIA za potrebe JU Dom zdravlja „Isak Samokovlija“ u Goraždu.

www.bpkg.gov.ba