Predškolski program na dobrovoljnoj osnovi

Predškolski program za djecu koja će u septembru krenuti u prvi razred osnovne škole, ove godine na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde bit će realizovan na dobrovoljnoj osnovi – potvrdio je ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Arman Bešlija.

Po njegovim riječima, razlog je pogoršana epidemiološka situacija

” Predškolski program svih proteklih godina je bio obavezan i stoprocentno obuhvatan za djecu na području kantona, međutim u ovim okolnostima ne možemo obavezati roditelje te smo se, u namjeri da djeci ipak ne uskratimo pripremu za školu, odlučili realizovati ga na dobrovoljnoj osnovi i na malo drugačiji način. Ove godine imamo oko 240 djece koji će u seprembru krenuti u prvi razred, ali vidjet ćemo koliko će roditelja prijaviti djecu za predškolski program” – pojasnio je Bešlija.

U skladu sa odlukom resornog ministarstva, Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde raspisala je javni poziv za provedbu radionica za predškolsu djecu

” Prijave se vrše telefonskim putem JU za predškolski odgoj i obrazovanje na broj 038 221 471 a igraonice će se održavati dva puta sedmično po dva sata.  Radionice su dobrovoljne, želimo vidjeti interesovanje roditelja a onda, u skladu sa epidemiološkom situacijom na području kantona planiramo ih realizorati” – pojasnila je koordinatorica za odgojno-obrazovni rad   ove ustanove Elma Bučo.

Naglasila je da će radionice za djecu predškolskog uzrasta biti realizovane uz poštivanje epidemioloških mjera

” Igraonice će trajati dva mjeseca i u skaldu sa zakonom i kraćim programima koji se mogu realizirati u predškolskim ustanovama djeca će se na adekvatan način pripremiti za polazak u školu” – istakla je Bučo.

Dodala je da se prijave  mogu obaviti svakim radnim danom od 12 do 15 sati a javni poziv je otvoren je 14 dana.

Posredstvom resornog ministarstva u toku je i procedura za obavljanje ljekarskih pregleda djece koji će se, u dogovoru sa zdravstvenim ustanovama realizirati na način prilagođen epidemiološkoj situaciji.