Izložba žrtava korupcije u BIH otvorena u Biznis centru

Helsinški odbor za ljudska prava BiH  danas je u sali Biznis centra u Goraždu otvorio  izložbu ilustracija sa autentičnim svjedočenjima žrtava korupcije u BiH. Dio je to projekta „Transparentno javno zapošljavanje – Javni interes u borbi protiv korupcije u BiH“ koji uz podršku USAID-a, realizuju Centri civilnih inicijativa (CCI), Transparency Internacional (TI) u BiH I Centar za razvoj medija I analizu.

Projekt koordinatorica Helsinškog odbora za ljudska prava – Bijeljina, Mirjana Ćuskić pojašnjava da se projekat realizira u okviru programa Aktivni građani u borbi protiv korupcije.

” Projekat ”Transparentno javno zapošljavanje – javni interes u borbi protiv korupcije u BiH”   se bavi konkursnim procedurama prilikom javnog zapošljavanja u BiH ali I prikupljanjem autentičnih priča žrtava korupcije u BiH I upravo su ove karikature koje smo predstavili jedan odraz svakodnevnih priča naših građana koji su na različite načine oštećeni usljed korupcije u BiH” – ističe Ćuskić.

Istraživanjem je obuhvaćeno više od 600 građana iz šest kantona, među kojima su i oni sa područja BPK Goražde, a iskustva građana  prikupljana su i u Tuzlanskom, Zapadnohercegovačkom, Posavskom, Unsko-sanskom i Srednjebosanskom kantonu.  Cilj projekta je da se dođe do novih mehanizama borbe protiv korupcije i da se uključi veći broj građana, te uspostavi bolja saradnja s javnim ustanovama i preduzećima kako bi i oni dali svoj doprinos.

” Mi smo već započeli proces saradnje sa javnim preduzećima I ustanovama sa područja ovih kantona i radimo na izradi pravilnika koji uređuje provođenje i bodovanje usmenog intervjua u tim preduzećima i ustanovama  I u taj segment radnih grupa uključeni su i predstavnici lokalnih građanskih grupa kako bi taj proces bio objektivniji i transparentniji” – navela je Ćuskić

Izložba ilustracija sa svjedočenjima žrtava korupcije u BiH do sada je prikazana u Orašju, Posušju i Travniku, postavka u gradu na Drini trajat će do ponedjeljka, a već naredne sedimice putuje u Bihać i Tuzlu.